Outros

IAKS

O Consello Superior de Deportes é socio da Asociación Internacional para Instalacións Deportivas e Recreativas (IAKS) é unha asociación sen ánimo de lucro no ámbito da construción de instalacións deportivas e instalacións de lecer. Fundada en 1965 en Colonia (Alemaña), a súa tarefa é recompilar, avaliar e transferir experiencia ao planificar, construír, equipar e explotar instalacións de deporte, xogo e lecer