Carta Europea para a igualdade de mulleres e homes na vida local

Carta Europea para a igualdade de mulleres e homes na vida local

Unha Carta que convida as Entidades locais a exercer as súas competencias en favor dunha maior igualdade entre todas as persoas. Elaborada e promovida polo Consello de Municipios e Rexións de Europa

 

PDF: