Cartel dos Premios CSD-Carreira Dual

Premios CSD-Carreira Dual

El Consello Superior de Deportes convoca estes premios con carácter anual.

El obxectivo da convocatoria é o recoñecemento do esforzo dos nosos mozos deportistas para compaxinar a súa carreira deportiva coa formación académica, tanto no ámbito escolar como no universitario.

Las candidaturas só poden presentalas os órganos con competencias en materia deportiva das Comunidades Autónomas (ou no seu caso das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla), xa sexan as Direccións Xerais de Deporte destas, ou órganos similares.

O procedemento de solicitudes débese realizar a través da nosa sede electrónica no seguinte trámite: trámite 3034817