Presentación

O compromiso histórico de España, cos países de Iberoamérica e o desexo de contribuír á mellora do seu nivel deportivo han levado ao Consello Superior de Deportes a trasladar a experiencia dos nosos técnicos, así como a facilitar o uso dos nosos Centros de Alto Rendemento aos Organismos Deportivos Iberoamericanos, para que os deportistas deses países poidan mellorar o seu rendemento e coñecer novas técnicas de adestramento.

Do mesmo xeito,o Consello Superior de Deportes tamén realiza cooperación con outros Organismos Gobernamentais do Deporte ben por pertencer á nosa contorna xeográfica ou por continuar a cooperación que tradicionalmente se levou a cabo.