Iberoamérica

  • Consello Iberoamericano do Deporte

    O Consello Iberoamericano do Deporte (CID) é unha organización Internacional de ámbito iberoamericano constituído ao redor dun Tratado Internacional do mesmo nome. Leste foi aprobado no Cume de Montevideo en novembro de 1994 e está constituído por organismos deportivos gobernamentais da comunidade iberoamericana

  • Congreso Iberoamericano de Instalacións Deportivas e Recreativas

    Co apoio e a presenza do Consello Superior de Deportes, celebrouse o primeiro Congreso Iberoamericano de Instalacións Deportivas e Recreativas en Barcelona, desde o 19 ao 22 de outubro de 2009

 

Seminario Iberoamericano sobre Infraestruturas Deportivas

Madrid/Zaragoza, do 10 ao 14 de marzo de 2008

O Consello Superior de Deportes organiza un Seminario sobre Infraestruturas Deportivas dirixido a representantes de países iberoamericanos, cos obxectivos de:

  • Compartir capacitación, coñecemento de experiencias e de casos concretos sobre a planificación e implantación de Infraestruturas Deportivas a nivel nacional.
  • Coñecer o sector empresarial de Instalacións Deportivas existente en España a través da visita ao Salón Internacional Tecnodeporte que se celebra en Zaragoza. 
  • Establecer unha vía de comunicación, de reflexión e posta en común ao redor das Infraestruturas Deportivas, entre os responsables técnicos desta materia dos países membros do CID.

Presentación

As infraestruturas deportivas son un dos alicerces de todo sistema deportivo.  A planificación da súa construción e implementación no ámbito dos nosos países é unha das tarefas máis importantes, dada a sempre escasa dispoñibilidade de recursos e a extensa demanda que se pretende atender.

Todo tipo de infraestruturas deportivas son importantes para un país: as que compoñen a rede básica de servizo deportivo para a poboación en xeral, as instalacións dedicadas á preparación dos deportistas de alto rendemento, as grandes infraestruturas para os eventos importantes e multitudinarios, e tamén as do sector privado no mercado de servizos deportivos, implicación que se fai necesaria conseguir.

Neste Seminario sobre Infraestruturas Deportivas -que organiza o Consello Superior de Deportes de España- proponse realizar unha aproximación a estes temas. Para iso conformouse un programa de sesións nas que se combina a exposición didáctica de como se abordan tecnicamente os proxectos, coa experiencia de visitar e coñecer casos concretos en funcionamento, fomentando amplamente a participación e posta en común de experiencias entre todos os participantes.

Por outra banda, a coincidencia coa celebración do Salón Técnico Internacional de Instalacións Deportivas (SID Tecnodeporte ’08), a mostra máis importante das celebradas en España, na cidade de Zaragoza, ofrece aos responsables técnicos asistentes poder ver unha das máis importantes feiras internacionais que aglutina aos principais representantes dos fabricantes de materiais e elementos para a construción de instalacións deportivas, así como distribuidores de equipamento para pavillóns deportivos, ximnasios, etc. Sen dúbida unha ocasión para ver as últimas tendencias e solucións no ámbito das Infraestruturas Deportivas.

Programa

Conclusións