Procesos electorais e voto electrónico

Relación de normas que regulan os procesos electorais nas Federacións Deportivas Españolas e Modelo de Regulamento Electoral. Información sobre o sistema de voto electrónico ofrecido polo CSD ás Federacións