Outras estatísticas

Datos estatísticos das Memorias anuais sobre diferentes aspectos do Deporte Federado e de Alta Competición.

  • Cargos federativos: Miembros nos órganos de goberno das Federacións Deportivas Españolas; Personal Técnico de Alta Competición.
  • Deportistas: Deportistas con bolsas ADO; Deportistas de Alto Nivel (DAN); Becados en Centros de Alto Rendemento (CAR) e Tecnificación
  • Actividades deportivas: Competiciones Estatales e Internacionais; Competicións relevantes celebradas en España, Número de records de España batidos; Medallero do deporte español
  • Afiliación internacional: Estatística da Afiliación internacional das Federacións Deportivas Españolas; Persoal directivo español en Entidades Internacionais; Presidentes/as españois de Entidades Internacionais;
  • Datos económicos: Vías de financiamento das Federacións Deportivas Españolas; Subvencións do C.S.D. ás Federacións Deportivas Españolas e a outras entidades

 

ESTATÍSTICAS:

  • 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2018