Centre d'Alt Rendiment del Consell Superior d'Esports, León

Adreça
:
C/ Jesuïtes, 13. 24007 LEÓN.
Telèfon
:
987 69 04 96
Fax
:
987 69 05 01
E-mail
:
car.leon@csd.gob.es
Pàgina web
:
http://csd.gob.es

Informació

Extensió total del Centre
:
25.000 m2
Titular
:
Consell superior d'esports.
Gestió
:
Consell Superior d'Esports.
Data de classificació com CEAR
:
15 de desembre de 2009.
Data de classificació com CAR
:
20 d'octubre de 2009.
Serveis Generals
Unitat Capac./. Titularitat Període d'ús Distància a

la instalac.
Servei de Fisioteràpia   Consell Superior d'Esports Tot l'any Integrada en la instal·lació
2 aules 60 persones Consell Superior d'Esports Tot l'any Integrada en la instal·lació
Instal·lacions Esportives
Unitats Esportives

(amb característiques)
Adreça Dimensions Cobertes Distància a

la residència
Mòdul d'atletisme C/ Jesuïtes 13 24007 León 3.500 m2  Sí  ----
 Zona de llançaments coberta C/ Jesuïtes 13 24007 León  810 m2  Sí  ----
 Zona exterior de llançaments C/ Jesuïtes 13 24007 León  20.000 m2  No  ----
 Gimnàs alta competició C/ Jesuïtes 13 24007 León  670 m2  Sí  ----
 Gimnàs mòdul C/ Jesuïtes 13 24007 León  140 m2  Sí  ----
 Sala polivalent C/ Jesuïtes 13 24007 León  890 m2  Sí  ----