Centro de Alto Rendemento de Sant Cugat do Vallès (Barcelona)

Dirección
:
Avda. Alcalde Barnils 3/5 - 08174 - Sant Cugat do Vallès
Teléfono
:
+34 93 5891572
E-mail
:
oac@grups.car.edu
Páxina web
:
https://www.car.edu/
Introdución

DESCRICIÓN E FUNCIÓNS FUNDAMENTAIS

O Centro de Alto Rendimiento (CAR) é unha entidade de dereito público das reguladas no Capítulo III da Lei 4/85, do 29 de marzo, que foi creada pola Lei 13/88, do 31 de decembro (DOGC 1988), con personalidade xurídica propia, que actúa en réxime de empresa mercantil e goza de autonomía na súa organización.
Su vinculación co Consello Executivo da Generalitat de Catalunya prodúcese a través do Departamento da Presidencia, ao cal queda adscrito mediante a Secretaria General de l’Esport.

O CAR é funcionalmente unha estrutura de soporte da máxima calidade científico-técnica para o deporte en xeral e moi especialmente para o deporte de alto nivel; necesaria para que o noso deporte sexa competitivo e que non é asumible polas federacións e clubs aisladamente. Este Centro iniciou as súas actividades no ano 1987 como un instrumento de mellora do deportista de alto rendemento, pondo ao seu dispor os medios materiais, técnicos, pedagóxicos, científicos e humanos necesarios, velando sempre pola súa formación integral e facendo chegar á sociedade os coñecementos xerados por estas actividades.

QUEN SOMOS

O CAR é un organismo de apoio ao deporte para que sexa competitivo a nivel internacional, optimizando recursos da máxima calidade técnica e científica. Con esta finalidade, dispón dos medios necesarios para a formación integral dos deportistas e fai que a sociedade participe dos coñecementos xerados polas súas actividades.

O Centro de Alto Rendemento considera a formación académica e humana de cada persoa tanto ou máis importante que a estritamente deportiva. Por esta prioridade, o Centro pon a disposición dos seus deportistas as ferramentas necesarias para o seu desenvolvemento educativo. Os deportistas do CAR poden asistir a clases de Bacharelato e ESO no Instituto situado nas mesmas instalacións do CAR, cun profesorado altamente cualificado.

O CAR conta cunha residencia para concentracións. Son moitas as seleccións e equipos de diferentes modalidades deportivas (fútbol, balonmán, voleibol, hockey, tenis, natación, ximnasia, taekwondo, etc.), xa sexan cataláns, españois ou de fóra do Estado, que realizan as súas concentracións de preparación no CAR.

O Centro de Alto Rendemento é unha entidade de dereito público das reguladas no Capítulo III da Lei 4/85, do 29 de marzo, que foi creado pola Lei 13/88, do 31 de decembro (DOGC 1088), con personalidade xurídica propia, que actúa en réxime de empresa mercantil e goza de autonomía na súa organización. O CAR está adscrito á Secretaria Xeral de l'Esport, que ten un convenio de financiamento co Consello Superior de Deportes. 

ORGANIZACIÓN

O Centro de Alto Rendemento está organizado en dúas grandes áreas: Administración, que se ocupa puramente da xestión do Centro, e Subdirección Técnica, que se ocupa do ámbito propiamente deportivo no alto rendemento.
A Subdirección Técnica contén tres áreas: a área de Ciencias, Medicamento e Tecnoloxía; a área de Formación e a área de Rendemento Deportivo. Estas, á súa vez, están divididas en departamentos. Por outra banda, os departamentos de Comunicación, Secretaría, Relacións Externas e Oficina de Atención ao Cliente, dependen directamente da Dirección do Centro.

Dirección:

Avda. Alcalde Barnils, 3-5
08174 - Sant Cugat do Vallès - Barcelona - ESPAÑA

Como chegar en coche:

O Centro de Alto Rendemento sitúase no termo municipal de Sant Cugat do Vallès, xunto á autoestrada AP-7. O CAR comunícase con Barcelona mediante tres autoestradas que son a AP-7, saíndo de Barcelona pola Diagonal, a AP-2, saíndo pola Meridiana, e os Túneles de Vallvidrera (saída 12/13A). Pola autoestrada AP-7 enlázase directamente ata o aeroporto.

 Como chegar en transporte público:

Ao Centro de Alto  Rendemento pódese chegar con trens de Ferrocarrís da Generalitat de Catalunya (FGC) e de Renfe.

Para chegar con FGC , hai que coller trens da liña  Barcelona-Sabadell (S2) ou da liña Barcelona-Universitat Autònoma (S55), que saen da Plaça de Catalunya de Barcelona, e baixar na estación de Sant Joan.

Para chegar con Renfe , hai que coller os trens da liña 7 de proximidade, e baixar na estación de Sant Cugat do Vallès.

Información dos servizos

INSTITUTO

La formación integral do deportista é un obxectivo fundamental do CAR desde os inicios. Es neste marco que os servizos educativos adquiren a súa vital relevancia

Estudios que ofrece o IES do CAR.

* Enseñanza secundaria obrigatoria (ESO): Só para deportistas do CAR.

• Primeiro ciclo: 1º e 2º de ESO.

• Segundo ciclo: 3º e 4º de ESO.

* Bacharelato: Só para deportistas do CAR, primeiro e segundo de Bacharelato.

* Formación profesional: Para deportistas do CAR e alumnos externos.


A. Ciclo formativo de grao medio "Condución de Actividades Físico-deportivas no Medio Natural".

Con estes estudos conséguese o nivel necesario para conducir clientes en condicións de seguridade por carreiros ou zonas de montaña, onde non sexan necesarias técnicas de escalada e alpinismo, a pé, en bicicleta ou dacabalo, conseguindo a satisfacción dos usuarios e un nivel de calidade dentro dos límites de custo previstos.
 


B. Ciclo formativo de grao superior "Animación de Actividades Físicas e Deportivas".

Enseñar e dinamizar xogos, actividades físico-deportivas recreativas individuais, de equipo e con implementos, e actividades de condicionamento físico básico, adaptándoas ás características da contorna e dos participantes para conseguir a satisfacción do usuario e un nivel competitivo de calidade nos límites de custo previstos.

*Ensinos de Réxime Especial de Deportes: Para deportistas do CAR e alumnos externos.

• Deportes de montaña e escalada. Grao medio: 1º e 2º nivel.

• Fútbol. Grao medio: 1º e 2º nivel.

• Fútbol-salga: Grao medio: 1º e 2º nivel.

 

RESIDENCIA

La residencia é unha ferramenta básica do CAR, para facilitar aos deportistas o feito de compaxinar toda a súa actividade, acollendo a aqueles que veñen de fóra e tamén permitindo a estadía no centro de deportistas ou grupos en concentración.

* 325 prazas na residencia en habitacións dobres ou cuádruplos con baño (TV + Teléfono) e bungalows de 8 ou 12 prazas.

* Pensión Completa.

* Media pensión.

* Servicios separados: aloxamento e almorzo, xantar, cea.

 

Servicios do Departamento de titores de residencia.

1. Residencia

* Control de residencia.

* Asignación, distribución e control das habitacións dos internos.

* Atención aos deportistas.

* Xestión de material e salas de lecer.

* Red inalámbrica.

* Seguimento dos deportistas e comunicación con federacións e familia.

2. Apoio ao estudo:

* Seguimento académico dos deportistas.

* Biblioteca.

* Salas de estudos.

 

CIENCIAS, MEDICAMENTO E TECNOLOXÍA

Misión

 

• Formar a persoas que queren ser deportistas de elite.

 

• Facilitar mediante o apoio científico e tecnolóxico o proceso de adestramento deportivo (físico, técnico e mental) e o éxito na competición.

 

 

Objetivos

 

- Facilitar o afrontamiento da competición de maneira que os nosos deportistas poidan render baixo presión na medida das súas posibilidades.

- Avaliar, monitorar e colaborar no control e mellora do adestramento.

- Colaborar na formación integral do deportista.

- Xerar coñecemento en rendemento e saúde deportivos.

- Difundir o coñecemento entre técnicos deportivos e público en xeral.

 

 

Cartera de Servicios

 

• Servicios Médicos (inclúe Medicina, Fisioterapia, Podología, Optometría, Odontología, e Osteopatía).

• Preparación Física.

• Fisiología.

• Nutrición.

• Psicología.

• Biomecánica.

• Tecnología.

 

 

Servicios Médicos

 

Medicina – Asistencia

 

- Visita médica programada ou urxente.

- Revisión de saúde.

- Interconsulta especialistas do Consorcio Sanitario de Terrassa (CST).

- Actividade cirúrxica (realizada no CST).

- Atención de enfermaría.

- Control de vacinacións e asesoramento para viaxes internacionais.

- Infiltracións:

. Ácido hialurónico.

. Plasma rico en plaquetas (PRP).

. Corticoides.

. Grandes volumes.

- Estudo de crecemento: estado madurativo, predición de talla e idade ósea.

 

Medicina – Pruebas diagnósticas complementarias

 

- Análise de laboratorio de sangue e ouriños.

- Ecografía músculo-esquelética diagnóstica e intervencionista.

- Exploracións complementarias (realizadas no CST): radioloxía convencional, TAC, RMN, ecografía non músculo-esquelética, gammagrafía, electromiografía.

- Ecocardiografia (acordo Hospital Clínic de Barcelona e Secretaria General de l’Esport).

- Test de diagnóstico da síndrome compartimental.

- Test de diagnóstico de endarderitis.

- Test de estabilometría.

- Tests de valoración da forza do aparello locomotor:

. Isocinéticos.

. Forza lumbar.

 

Fisioterapia

 

- Visita de fisioterapia programada ou prioritaria.

- Valoración de fisioterapia.

- Tratamento fisioterapéutico adecuado a cada lesión.

- Tratamentos de prevención da lesión:

. Masaxe de recuperación muscular.

. Hidroterapia.

. Estiramentos musculares.

. Terapia manual.

- Tests do aparello locomotor:

. Isocinéticos.

. Forza lumbar.

. Prevención da lesión.

- Planificación de programas de readaptación ao adestramento.

 

Podoloxía

 

- Asesoría podológica e desenvolvemento de ortesis.

 

Optometría

 

- Exame visual completo.

- Diseño e programación do adestramento visual.

- Lentes de contacto.

 

Odontología

 

- Revisión e asesoramento da saúde dental.

 

Osteopatía

- Valoración das alteracións do sistema músculo-esquelético.

- Tratamento homeopático estrutural e funcional da lesión.

 

 

Preparación Física

 

- Planificación e programación da preparación física mediante o deseño de ferramentas informáticas.

- Programas de exercicios físicos preventivos, de readaptación, de forza muscular (xerais i específicos) e de resistencia cardiorrespiratoria, mediante o deseño de ferramentas informáticas.

- Tests de forza máxima: dinamometría (estático) e 1RM (dinámico).

- Adestramentos presenciais de preparación física e de readaptación ao adestramento.

- Deseño de ferramentas informáticas para a organización e o control do proceso de adestramento deportivo e a programación da preparación física.

 

 

Fisiología

 

Asistencia médica

 

- Recoñecemento de aptitude deportiva.

 

Pruebas de valoración funcional

 

- Probas de laboratorio:

. Ergometria aeróbica i anaeróbica.

 

- Probas de campo:

. Tests progresivos.

. Tests de confirmación.

 

- Espirometría.

- Variabilidade cardíaca.

- Estudo da composición corporal (técnicas antropométricas, bioimpedancia.

- Estudo da maduración ósea.

- Lactatemia.

- Hemograma.

- Bioquímica inmediata (urea, CK).

- Osmolaridad dos ouriños.

 

Control, seguimento médico da permanencia en hipoxia.

 

Control, seguimento médico e adestramento ou valoración en cámara climática.

 

Asesoramiento fisiológico do adestramento.

 

 

Nutrición

 

- Consello nutricional (anamnesis, enquisa dietética, análise nutricional, prescrición de axudas de custo individualizadas, estratexias para os cambios de peso).

- Suplementación nutricional.

- Restauración colectiva.

 

 

Psicología

 

Servicios orientados á optimización do rendemento deportivo:

 

- Optimización do afrontamiento de situacións de rendemento (competición).

- Xestión da motivación.

- Facilitación da aprendizaxe.

- Facilitación da rehabilitación de deportistas lesionados.

 

Servicios destinados á avaliación e orientación de sintomatología clínica:

 

- Avaliación e derivación de casos clínicos.

 

Servizos orientados ao asesoramento de técnicos deportivos:

 

- Asesoramiento psicolóxico.

- Psicoloxía da saúde.

 

 

Biomecánica

 

- Análise e adestramento da técnica:

. Videografía, 2D, 3D, velocímetros.

 

- Valoración da condición física:

. Dinamómetros (galgas, plataformas, encoder lineal).

. Dinemática (vídeo, 2D, 3D, fotocélulas, plataformas de contacto, radar).

 

- Valoración dos factores de risco de lesión e a súa prevención

. Dinámica inversa.

 

 

Tecnología

 

- Asesoría e asistencia tecnolóxica ao adestramento.

- Deseño de protocolos de comunicación e sistemas informáticos.

- Implantación de solucións tecnolóxicas aplicadas ao deporte.

 

 

Área de Investigación

 

Deseño, desenvolvemento e execución de proxectos de investigación relacionados co rendemento e a saúde no alto nivel deportivo.

 

 

 

 

Instalacións

 

La unidade consta das seguintes instalacións:

 

- Laboratorios de valoración funcional (x2).

- Sala de cineantropometría.

- Cámara climática.

- Sala de avaliacións ventilatorias funcionais.

- Laboratorio de biomecánica.

- Taller informático e multimedia 3D.

- Sala de valoración da forza e readaptación.

- Sala de fisioterapia (zona de boxes, zona de recuperación funcional, zona de propiocepción e zona de hidroterapia).

- Habitacións de hipoxia.

- Zona de augas e hidroterapia (spa, sauna, contrastes, etc.).

- Sala de reanimación.

- Sala de ecografía.

- Salas de consultas médicas, odontoloxía e pequena cirurxía.

- Sala de Podoloxía.

- Sala de Optometría.

- Sala de Osteopatía.

- Salas de reunións.

- Vestiarios.

- Despachos.

 

 

SOLICITUDES

 

BOLSAS TEMPADA 2012-2013

Deportistas internos, mixtos, adestramento e estudos.

Para acceder aos servizos do CAR, é necesario ser deportista bolseiro pola correspondente federación ou entidade

INSTRUCIÓNS PARA O PROCEDEMENTO DE ACEPTACIÓN DE DEPORTISTAS DE RÉXIMES PERMANENTES (internos e mixtos) EN EL CAR

1. O solicitante (Federaciones ou outras entidades) ten que encher previamente o “Documento de Identificación do Solicitante”.

2. Es necesario que o solicitante (Federaciones ou outras entidades) entreguen a listaxe de deportistas por medio do documento "Relación nominal de deportistas en réxime permanente (internos e mixtos)".

3. O solicitante que precise máis información para solicitar o servizo, terase que pór contacto co Centre d'Alt Rendiment (93 589 15 72) e preguntar pola Secretaria da Unidade de Deportes ou por algún asunto de estudos co Instituto (93 675 39 50)

4. O CAR confirmaralle ao solicitante (Federaciones ou outras entidades) a aceptación da súa solicitude e, a data en que se poderán incorporar os deportistas.

5. O usuario (o deportista) presentarase no CAR na data previamente comunicada coa documentación correspondente.

6. Cada usuario, é dicir, cada deportista individual, para poder incorporarse ao CAR ten que cumprir todos os requisitos citados.

* Instrucións ingreso deportistas (pdf) (en catalán)

 

REQUISITOS NOVA INCORPORACIÓN (documentación para cubrir por os deportistas)

- Ficha de Ingreso (asinada)

- Normativa (asinada)

- Normes disciplinarias (asinadas)

- Documento de autorización de saídas (asinado)

- Documento de autorización de probas e informes (asinado)

- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade

- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Individual

- Fotocopia Carnet de Vacunas (para deportistas internos e mixtos)

- Revisión médica completa (a realizar no CAR. Non para os réximes estudos e adestramento)

- Revisión psicolóxica (a realizar no CAR. Non para os réximes estudos e adestramento)

 

SÓ NO CASO DE QUERER ESTUDAR NO INS CAR CURSOS DE ESO E BACHARELATO engadir:

- Solicitude de matrícula ESO INS CAR

- Solicitude de matrícula Bacharelato INS CAR

- Fotocopia Documento Nacional de Identidade

- Fotocopia do Cartón Sanitario Individual e número da Seguridade Social

- Fotocopia das últimas cualificacións obtidas

- Fotocopia do libro de familia (só menores de idade)

- Fotocopia do DNI da nai, pai ou titor (só menores de idade)

(se se queren realizar CICLOS FORMATIVOS Ou CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO contactar directamente co instituto)

 

REQUISITOS DE RENOVACIÓN E NOVA INCORPORACIÓN (documentación para cubrir por as federacións)

- Relación Nominal de Deportistas en Réxime Permanente (con todos os datos)

- Documento de Identificación do solicitante (con todos os datos)

 

SERVIZO DE ATENCIÓN Ao DEPORTISTA

 

QUE É O SERVIZO DE ATENCIÓN A DEPORTISTA (SAE)?

O SAE é un servizo gratuíto de apoio na formación do deportista na vertente académica e/ou profesional.

É un punto de referencia e orientación en temas relacionados co proxecto profesional futuro do deportista. Un lugar onde asesoralo e poder facer compatibles os seus obxectivos profesionais futuros e os seus obxectivos deportivos presentes.

O SAE é un servizo onde o deportista pode asesorarse durante a súa transición deportiva co obxectivo de orientalo e apoialo. O SAE é un servizo gratuíto de apoio na formación integral do deportista, que a Secretaria General de l'Esport pon ao seu dispor e que está situado no CAR de Sant Cugat.

É un punto de referencia e orientación en temas relacionados co proxecto persoal, académico e profesional do deportista.

Un lugar onde asesorarche e poder facer compatibles os teus obxectivos.

Os servizos que ofrece o SAE son personalizados e individualizados, segundo a etapa deportiva e as necesidades de cada deportista:

1. Orientación á formación académica e/ou profesional

2. Orientación na creación dun proxecto persoal

3. Seguimento e coordinación cos programas de tutorías para deportistas das universidades catalás.

4. Asesoramento na procura de traballo.

5. Acompañamiento no proceso de retirada do deportista

Información deportiva

DEPORTES

Os deportes e as modalidades que teñen o grupo permanente no CAR son: 

 • Atletismo - Combinadas, Lanzamientos,  Marcha,  Medio fondo e fondo, Salto de altura, Salto de lonxitude e triplo salto, Salto de pértega, Vallas e Velocidade.
 • Atletismo - discapacidade física e visual
 • Automobilismo
 • Baloncesto
 • Boxeo Amateur
 • Carreiras de orientación
 • Esgrima – Espada, sabre e florete
 • Esquí alpino
 • Ximnasia - Aerobic, Artística feminina, Artística masculina, Rítmica e Trampolín
 • Golf
 • Halterofilia
 • Loita - Libre olímpica e grecorromana
 • Motociclismo
 • Natación - carreiras, waterpolo, sincronizada, saltos e longa distancia.
 • Natación - discapacidade física e visual
 • Patinaje – Hockey Patines,  artístico e  velocidade
 • Pentatlón moderno
 • Deportes de Hielo- Skeleton
 • TaekwondoCombate
 • Tenis
 • Tenis de mesa
 • Tenis de mesa -Discapacidade física
 • Triatlón
 • Paralíticos cerebrais - Bocia
 • Tiro olímpico
 • Vela
 • Vóley Playa

 

En verde os deportes con grupo de adestramento no CAR de Sant Cugat e en vermello os deportes que non teñen grupo de adestramento nestes momentos no Centro.

 

Links

En este apartado atopardes conexións con outras direccións de internet relativas a Institucións, Empresas Colaboradoras e outras de interese deportivo ou do ámbito científico aplicado ao deporte.

INSTITUCIÓNS

 

CIENCIAS APLICADAS

Visita Virtual

Sant Cugat del Vallés (Barcelona)