Manuais de recomendacións técnicas en instalacións deportivas

Manuais de recomendacións técnicas en instalacións deportivas

 

 

 • Lexislación e documentos técnicos de referencia

  Este libro recolle de forma ordenada todos os documentos lexislativos e de uso recomendable, a nivel nacional, para a planificación, deseño, construción e xestión de instalacións deportivas.

 • Seguridade en instalacións deportivas
 • Este manual pretende ser unha ferramenta de apoio a todos os axentes que interveñen nunha instalación deportiva co obxecto de minimizar os accidentes que nelas se poden producir.
 •  
 • Da Planificación á Xestión das Instalacións Deportivas. Un camiño cara á sustentabilidade
 • Esta obra continúa coa liña de traballo marcada polo CSD na mellora das instalacións deportivas iniciada co plan MAID. Nesta publicación quérese reforzar a accesibilidade e a seguridade nas instalacións co criterio da sustentabilidade económica, social e ambiental.
 •  
 • Seguridade e mantemento dos campos de fútbol de cesped artificial

  A instalación de campos de céspede artificial aumentou de forma moi considerable, debido principalmente ao menor mantemento e ao maior número de horas de utilización respecto ao céspede natural, aínda que son necesarias unhas características e coidados específicos que fagan do devandito pavimento un elemento idóneo para a práctica deportiva.

 • Boas Prácticas na Instalación e Mantemento de Pistas de Pádel

  A práctica do pádel experimentou nos últimos tempos unha tendencia ascendente e converteuse nun dos deportes que máis está a incorporar a innovación aos seus produtos e instalacións. Este manual é unha ferramenta que marca as pautas que han de seguirse, para que as instalacións de pádel consigan un alto nivel de calidade, desde a planificación, ata o mantemento, facendo especial fincapé na sustentabilidade da súa xestión e na seguridade dos deportistas.

Este libro consta de 9 manuais de Boas Prácticas, dirixidos á atención ao cliente e usuario, a xestión de recursos humanos e a xestión de instalacións deportivas e recursos materiais: