#ESPasión

Estrutura e Equipo directivo

Definición e competencias, órganos reitores, organigrama e Real Decreto que regula a súa estrutura orgánica e funcións

  • A definición e competencias do Consello Superior de Deportes (CSD) veñen reguladas pola Lei 10/90 do Deporte e do Real Decreto 460/2015, de 5 de xuño por

  • Son Órganos Reitores do CSD, o Presidente e a Comisión Directiva. Competencias, funcionamento e composición do Consello Superior de Deportes

  • Estrutura arbórea na que se mostra gráficamente a organización xerárquica do Consello Superior de Deportes

  • Ligazón ao texto integro do REAL DECRETO 460/2015 polo que se aproba o Estatuto do Consello Superior de Deportes