Composición de Comisións Mixtas de Fútbol e Baloncesto e Comisión Paritaria de Fútbol

Composición da Comisión Mixta de Fútbol

Composición de Comisións Mixtas de Fútbol

 

Composición da Comisión Mixta de Baloncesto

Composición de Comisións Mixtas de Baloncesto

 

Composición da Comisión Paritaria C.S.D. – L.N.F.P.: Creada no Protocolo asinado entre o M.E.C.D., o C.S.D. e a L.N.F.P. o 25 de abril de 2012

Comisión Paritaria de Fútbol