Boletíns de subscrición

Persoas Físicas:

Boletin para a constitución das SAD para as persoas físicas no que haberá que encher os datos identificativos, a declaración de que a persoa non se acha inmersa en ningunha das prohibicións que recolle a lei, as accións que se subscriben, o valor nominal das mesmas e os datos bancarios

 

Persoas Xurídicas:

Boletin para a constitución das SAD para as persoas xurídicos no que haberá que encher os datos identificativos, a declaración de que a Entidade non se acha inmersa en ningunha das prohibicións que recolle a lei, as accións que se subscriben, o valor nominal das mesmas e os datos bancarios