Guía para a incorporación da perspectiva de xénero á xestión deportiva local

A Guía foi presentada en xornada organizada polo Consello Superior de Deportes e a Federación Española

de Municipios e Provincias (FEMP) o pasado 5 de xullo.

  • Guía para a incorporación da perspectiva de xénero á xestión deportiva local [PDF]