ADB 2020 II

ADB 2020

ADB 2020 II é un plan de Apoio ao Deporte de Base dirixido a incrementar o número de practicantes dos deportes e conformar unhas condicións óptimas para a detección de talentosa deportivos e a súa formación integral, tanto no deportivo como no académico. Pero ademais, nesta segunda edición, ADB 2020 II quere incidir na poboación xeral,  promovendo a práctica da actividade física e o deporte como un elemento fundamental dun estilo de vida saudable ao longo da vida.

Os proxectos e actividades do ADB 2020 II desenvólvense ao redor de tres grandes programas:

  1. O apoio ao Deporte Escolar (ADE)
  2. O apoio ao Deporte UNiversiotario (ADU)
  3. a promocoón da actividade física e loita contra o sedentarismo (ADB+)

A declaración do ADB 2020 II como Acontecemento de Excepcional Interese Público (AEIP) permite a obtención de importantes beneficios fiscais a aquelas empresas que colaboren coa difusión do acontecemento e realicen unha achega a título donativo a este programa.

O período de vixencia do programa ADB 2020 II esténdese do 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

DOCUMENTACIÓN:

Manual de identidade corporativa e de uso para empresas colaboradoras do programa ADB 2020 II:  Neste documento determínanse os estándares de utilización dos logotipos e/ou imaxe; os criterios para a cuantificación dos diferentes beneficios fiscais que prevé a normativa actual; establece os soportes publicitarios para a súa divulgación e a base de dedución dos mesmos, as modalidades de gastos de publicidade dos medios de comunicación colaboradores; os plans e programas de actuación que se realicen no marco do Plan. Ademais, defínese tanto o procedemento de recoñecemento dos beneficios fiscais como os modelos de documentación a achegar polas empresas colaboradoras e establecer a normativa aplicable a este procedemento:

 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/vídeo_embed_wysiwyg_preview/public/vídeo_thumbnails/ZsX0ySLuV2M.jpg?itok=L_DjWPvA","vídeo_url":"https://youtu.be/ZsX0ySLuV2M","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Vídeo (Adaptable, autoplaying)."]}