Normativa Xeral

Normativa sobre a convocatoria, desenvolvemento e axudas para a celebración dos Campionatos de España en Idade Escolar por seleccións

autonómicas.

  • Resolución pola que se convocan os Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas e establécese o procedemento para o seu desenvolvemento. Todos os pasos do procedemento de concesión das sedes desta ligazón na nosa Oficina Virtual.

 

  • Resolución pola que se convocan subvencións para o desenvolvemento dos  Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas. Todos os pasos do procedemento de concesión de subvencións nesta ligazón da nosa Oficina Virtual.