HCPL Hoquei Patinis en Línia 2018

La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps d'hoquei patinis en línia que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica de l'hoquei patinis en línia i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Patinatge (RFEP), en aquesta modalitat esportiva.

És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials d'hoquei patinis en línia. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Patinatge (RFEP).

Document complet per a descàrrega: