Salas e Pavillóns

La presente norma de proxecto é de aplicación en todas aquelas salas e pavillóns que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e para as que se realicen para a celebración de competicións federativas de ámbito nacional, así mesmo pode servir de referencia para o deseño e construción de instalacións deportivas que non cumpran os anteriores requisitos. 

Esta norma de proxecto enumera as condicións relativas a planificación, deseño e condicións técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes ás instalacións deportivas a cuberto denominadas Salas e Pavillóns, aptas para a práctica dos seguintes deportes:

  • Bádminton
  • Hockey Sala
  • Baloncesto
  • Minibasket
  • Balonmano
  • Tenis
  • Fútbol Sala
  • Voleibol

E en determinadas condicións:

Billar

Boxeo

Esgrima

Halterofilia

Hockey sobre patíns

Gimnasia aeróbica

Ximnasia acrobática

Ximnasia artística

Ximnasia en trampolín

Ximnasia rítmica

Judo

Karate

Lucha

Pádel

Patinaje

Squash

Taekwondo

Tenis de mesa

Así como a educación física escolar e todos aqueles deportes ou modalidades deportivas que poidan incorporarse se se consideran aptos para realizarse en salas e pavillóns, por exemplo a escalada en estruturas artificiais de escalada ou nos muros interiores ou exteriores da instalación. La práctica deses deportes será tanto como deporte federativo de competición, deporte recreativo para todos e/ou deporte escolar.

A sala ou pavillón debe servir para o máximo número posible de modalidades deportivas, co fin de alcanzar unha rendibilidade de uso maior

Las normas regulamentarias de cada un deses deportes ou especialidades deportivas constitúen documento á parte da presente norma de proxecto.

Quedan fose do ámbito desta norma de proxecto, as instalacións ao aire libre útiles para a práctica dalgún dos deportes citados, as cales se recollen na norma de proxecto “Pistas Pequeñas”

No inclúense tampouco no ámbito desta norma, as construcións cubertas para a práctica do atletismo, deportes de xeo, pelota-frontón, ciclismo e deportes de hípica.

Tampoco inclúense no ámbito desta norma, as grandes construcións cubertas útiles para o espectáculo non só deportivo, senón tamén cultural e recreativo, coñecidas como “Palacios de deportes” ou “Arenas”.