Estrutura e funcións

A estrutura e funcións do C.E.D.U. veñen desenvolvidas na Orde Ministerial de 3 de febreiro de 2004