Programa d'Atenció a l'Esportista d'Alt Nivell - PROAD

El Consell Superior d'Esports (CSD), dependent del Ministeri de Cultura i Esport, desenvolupa el Programa d'Atenció al Deportista (PROAD) dirigit als Esportistes d'Alt Nivell (DONEN) i Deportista de Alto Rendimiento (DONAR) de les Comunitats Autònomes (CCAA) adscrites al programa, per a intentar donar resposta a algunes de les seues necessitats soci professionals. És el resultat del compromís del CSD de concretar i desenvolupar el que establix referent a açò l'article 17 del Reial decret 971/2007 sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

 

El PROAD té com a propòsit impulsar una política de suport i atenció integral als nostres esportistes i vé a sumar-se a l'ampliació de mesures contemplades en la nova normativa i constituïx una valuosa ferramenta de suport que actua proactivamente, oferint als esportistes una atenció personalitzada durant la seua carrera esportiva perquè esta culmine en una reeixida integració soci laboral.

L'esport d'alt nivell és una pràctica esportiva d'interés  per a l'Estat pels valors que promou en la societat. Constituïx un factor essencial en el desenvolupament esportiu, i un estímul per al foment del deporte base, lligat a la funció representativa d'España en les competicions esportives oficials de caràcter internacional.

Los esportistes tenen plena dedicació a esta activitat, amb la qual van adquirint excel·lents atributs professionals, motivació d'assoliment, treball en equip, sentit de compromís i responsabilitat, etc. No obstant açò, les exigències i esforços que es deriven d'ella, entrenaments, concentracions, competicions i continus viatges suposen en ocasions un obstacle per al desenvolupament convenient de carreres professionals complementàries a les seues carreres esportives.

El Programa afronta estes dificultats amb la intenció de minorar la seua incidència i permetre que els èxits esportius es complementen amb els èxits acadèmics i professionals. Tota la societat espanyola participa d'eixos èxits, i per això el Programa pretén coordinar i dinamitzar actuacions amb les diferents institucions públiques, i organismes privats que vullguen implicar-se en el desenvolupament de l'esport d'alt nivell i els seus valors.

Más informació: