Consulta de Deportistas de Alto Nivel por BOE

Acceso á consulta de deportistas  de alto  nivel publicada en cada BOE

Móstrase unha relación por data  de publicación nos diferentes Boletíns Oficiais do Estado. Unha vez seleccionada a data desexada, aparecen todos os deportistas que teñen medias  de apoio, relacionados nese BOE.

 

Fecha BOE: 06/01/2023

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2022, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2022.

Fecha BOE: 30/12/2022

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre deportistas que han alcanzado la condición de alto nivel con carácter excepcional.

 

Fecha BOE: 19/12/2022

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2022.

El número total de deportistas es de 1.999

Fecha BOE: 08/06/2022

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2022.

DAN BOE 1º Listado de 2022

El número total de deportistas es de 514

Fecha BOE: 25/02/2022

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer listado del año 2021

DAN BOE Corrección errores del 3º Listado de 2021    

Fecha BOE: 30/12/2021

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer listado del año 2021.

El número total de deportistas es de 1.595

Fecha BOE: 03/08/2021

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2021.

El número total de deportistas es de 220.

Fecha BOE: 13/05/2021

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2021.

El número total de deportistas es de 121.

Data BOE: 22/12/2020

RESOLUCIÓN de 14 de decembro de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2020.

O número total de deportistas é de 227

Data BOE: 30/07/2020

RESOLUCIÓN de 22 de xullo de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2020.

O número total de deportistas é de 454  

Data BOE: 30/12/2019

RESOLUCIÓN de 20 de decembro de 2019, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2019.

 

O número total de deportistas é de 1.438  

Data BOE 21/06/2019

CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución de 10 de xuño de 2019, da Presidencia do CSD, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2019.

Data BOE 13/06/2019

RESOLUCIÓN de 10 de xuño de 2019, da Presidencia do CSD, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2018.

O número total de deportistas é de 486

Data BOE 01/03/2019

RESOLUCIÓN de 19 de febreiro de 2019, da Presidencia do CSD, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2018, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2018.

Data BOE: 27/12/2018

RESOLUCIÓN de 19 de decembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á 2º listaxe do 2018.

O número total de deportistas é de 1.524

Data BOE: 18/06/2018

RESOLUCIÓN de 12 de xuño de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2018.

O número total de deportistas é de 536.   

Data BOE: 28/12/2017

RESOLUCIÓN de 18 de decembro de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2017.

 O número total de deportistas é de 1.143.

Data BOE: 06/07/2017
Data BOE 14-06-2017

Resolución de 1 de xuño  de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.

O número total de deportistas é de 375.

Data BOE: 30/12/2016

Resolución de 19 de decembro de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel. 

O número total de deportistas é de 1.247.

Data BOE: 13/06/2016

Resolución de 30 de maio de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel. 

BOE 142 de 13 de xuño de 2016

Data BOE: 28/01/2016

Resolución de 15 de xaneiro de 2016 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre corrección de erros da relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2015.

BOE 24de 28 de xaneiro de 2016

Data BOE: 28/12/2015

Resolución de 17 de decembro de 2015 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.
 
[BOE 310 de 28 de decembro de 2015]

Número total de deportistas é de 1.133

Data BOE: 03/06/2015

Resolución de 26 de xuño de 2015 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.

[BOE 158 de 3 de xullo de 2015]

Número total de deportistas é de 340

Data BOE: 31/12/2014

Resolución de 31 de decembro de 2014 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.
 
[BOE 316 de 31 de decembro de 2014]

Número total de deportistas é de 1.089

Data BOE: 07/08/2014

Resolución de 23 de xullo de 2014 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel

[BOE 191 de 7 de agosto de 2014]

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 26.

Data BOE: 01/07/2014

RESOLUCION de 11 de xuño de 2014 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2014.

[BOE 159 de 1 de xuño de 2014]

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 246.

 

Data BOE: 01/06/2013

RESOLUCIÓN de 21 de maio de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2013.

BOE 131 de 1 de xuño de 2013

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 310.

Data BOE: 02/02/2013

RESOLUCIÓN de 24 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros da de 28 de novembro de 2012, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2012.

BOE 29 de 2 de febreiro de 2013

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 16.

Data BOE: 17/12/2012

RESOLUCIÓN de 28 de novembro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado de 2012.

BOE 308 de 17 de decembro de 2012

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 1.036.

Data BOE: 04/06/2012

RESOLUCIÓN de 21 de maio de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe de 2012.

BOE 308 de 23 de decembro de 2011

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 498.

Data BOE: 23/12/2011

RESOLUCIÓN de 12 de decembro de 2011, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado de 2011.

BOE 308 de 23 de decembro de 2011

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 1005.

Data BOE: 15/06/2011

RESOLUCIÓN de 16 de maio de 2011, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe de 2011.

BOE 314 de 27 de decembro de 2010

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 289.

Data BOE: 27/12/2010

RESOLUCIÓN de 3 de decembro de 2010, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado de 2010.

BOE 314 de 27 de decembro de 2010

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 1107.

Data BOE: 11/05/2010

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2010, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe de 2010.

BOE 115 de 11 de Maio de 2010

Nº de deportistas relacionados neste BOE: 527.