Deportistas de Alto Nivel (DAN)

A acreditación de Deportista de Alto Nivel obtense mediante resolución da presidenta do CSD. A relación de Deportistas de Alto Nivel publícanse no BOE