Lexislación

CORRECCIÓN de erros do Real Decreto 971/ 2007, de 13 de xullo, sobre Deportistas de Alto Nivel e Alto Rendemento.

Advertidos erros no Real Decreto 971/2007, de 13 de xullo, sobre Deportistas de Alto Nivel e Alto Rendemento, publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 177, de 25 de xullo de 2007, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 32244, primeira columna, no artigo 9, apartado 1, en todos os lugares onde di: «deportistas de alto nivel», debe dicir: «deportistas de alto nivel e de alto rendemento».

No anexo do Real Decreto, publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 178, de 26 de xullo de 2007, no seu apartado titulado «Criterios xerais de integración dos deportistas», páxinas 32437, 32438 e 32439, onde di: «Campionato con participación > 10 países», debe dicir: «Campionato con participación < 10 países».