Normativa de xestión de instalacións Deportivas (Normas UNE)

Relación de Normas UNE onde se describen e resumo os aspectos, axentes, elementos implicados nas devanditas normas

 

IDE-NORMA NORMA DESCRICIÓN NORMA RESUMEN ASPECTOS RESUMEN AXENTES RESUMEN ELEMENTOS
1 UNE EN 174:2001 Protección persoal dos ollos. Lentes integrais para esquí alpino Seguridade, Salubridade, Confort Usuarios Profesionais, Acompañantes Equipamento
2 UNE EN 564:1997 Equipos de alpinismo e escalada. Corda auxiliar. Requisitos de sede ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
3 UNE EN 565:1997 Equipos de alpinismo e escalada. Cinta. Requisitos de seguridade e métodos deguridad e métodos ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
4 UNE EN 566:1997 Equipos de alpinismo e escalada. Aneis de cinta. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
5 UNE EN 567:1997 Equipos de alpinismo e escalada. Bloqueadores. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
6 UNE EN 568:1997 Equipos de alpinismo e escalada. Parafusos para xeo. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
7 UNE EN 565:1997 Equipos de alpinismo e escalada. Pitones. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
8 UNE EN 748:2004 Equipos de campos de xogo - Portarías de fútbol. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade Seguridade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais Equipamento
9 UNE EN 749:2004 Equipos de campos de xogo - Portarías de balonmán. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade Seguridade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais Equipamento
10 UNE EN 750:2004 Equipos de campos de xogo - Portarías de hockey. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade Seguridade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais Equipamento
11 UNE EN 892:2005 Equipos de montañismo. Cordas dinámicas. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
12 UNE EN 893:2000 Equipos de alpinismo e escalada. Crampones. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
13 UNE EN 913:1997 Equipos de ximnasia - Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
14 UNE EN 914:1998 Equipos de ximnasia - Varras paralelas e barras paralelas asimétricas combinadas. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
15 UNE EN 915:1997 Equipos de ximnasia - Varras asimétricas. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
16 UNE EN 916:2003 Equipos de ximnasia - Plintos. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
17 UNE EN 926-1:1998 Equipos para a práctica do parapente. Parapentes. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio relativos á resistencia da estrutura Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
18 UNE EN 926-2:2005 Equipos para a práctica do parapente. Parapentes. Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio para a clasificación das características de seguridade en voo Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
19 UNE EN 957-1:2005 Aparellos de adestramento fixos – Parte 1: Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
20 UNE EN 957-2:2003 Aparellos de adestramento fixos – Parte 2: .Aparellos de adestramento de fórzaa Requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
21 UNE EN 957-4:1997 Aparellos de adestramento fixos – Parte 4: Bancos para adestramento da forza. Requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
22 UNE EN 957-5:1997 Aparellos de adestramento fixos – Parte 5: Aparellos de adestramento a pedais. Requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
23 UNE EN 957-6:2002 Aparellos de adestramento fixos – Parte 6: Simuladores de carreira. Requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
24 UNE EN 957-7:1999 Aparellos de adestramento fixos. Parte 7:Máquinas de remo, requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
25 UNE EN 957-8:1999 Aparellos de adestramento fixos. Parte 8: Simuladores de marcha, simuladores de escaleira e simuladores de escalada, requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
26 UNE EN 957-9:2003 Aparellos de adestramento fixos. Parte 9: Adestradores elípticos, requisitos adicionais específicos e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
27 UNE EN 957-10:2005 Equipos fixos para adestramento. Parte 10: Bicicletas de exercicio con volante fixo ou sen volante libre, requisitos adicionais específicos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
29 UNE EN 958:1997 Equipos de montañismo e escalada - Sistemas de disipación de enerxía utilizados en vía Ferrata - Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
30 UNE EN 959:1997 Equipos de montañismo e escalada - Ancoraxes para roca - Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
31 UNE EN 966:1996 Cascos para deportes aéreos Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
32 UNE EN 966/A1:2000 Cascos para deportes aéreos Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
33 UNE EN 1069-1:2001 Tobogáns acuáticos de mais de 2 m de altura. Parte 1: Especificacións e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
34 UNE EN 1069-2:2002 Tobogáns acuáticos de mais de 2 m de altura. Parte 2: Instrucións Funcionalidade Usuarios, Profesionais  
35 UNE EN 1077:1996 Cascos para esquiadores de esquí de montaña Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
36 UNE EN 1078:1997 Cascos para ciclistas e usuarios de monopatines e patíns de rodas Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
37 UNE EN 1078:1997/A1:2006 Cascos para ciclistas e usuarios de monopatines e patíns de rodas Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
38 UNE EN 1080:1997 Cascos de protección contra impactos para nenos Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
39 UNE EN 1080:1997/A1:2006 Cascos de protección contra impactos para nenos Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
40 UNE EN 1095:1998 Arneses de seguridade de cuberta e amarre de arnés destinados ás embarcacións de recreo Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
41 UNE EN 1270:2006 Equipos de campos de xogo - Equipos de baloncesto. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
43 UNE EN 1271:2004 Equipos de campos de xogo - Equipos de balonvolea. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
44 UNE EN 1384:1997 Cascos para deportes hípicos Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
45 UNE EN 1384/A1:2002 Cascos para deportes hípicos Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
46 UNE EN 1385:1998 Cascos utilizados para a práctica de deportes en canoa ou en kaiak e para deportes en augas vivas Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
48 UNE EN 1385:1998/A1:2005 Cascos utilizados para a práctica de deportes en canoa ou en kaiak e para deportes en augas vivas Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
49 UNE EN 1509:2005 Equipos de campos de xogo - Equipos de bádminton. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
50 UNE EN 1510:2004 Equipos de campos de xogo - Equipos de tenis. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
51 UNE EN 1621-1:1998 Vestido de protección contra impactos mecánicos para motociclistas. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio dos protectores contra impactos Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
52 UNE EN 1621-2:2004 Vestido de protección contra impactos mecánicos para motociclistas. Parte 2: Protectores de costas para motocicletas. Requisitos e métodos de ensaio Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
53 UNE EN 1651:2000 Equipos para a práctica do parapente. Arneses. Requisitos de seguridade e ensaios de resistencia Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
54 UNE EN 1809:1998 Accesorios de mergullo: Chalecos hidrostáticos.: Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
55 UNE EN 1891:1999 Equipos de protección individual para a prevención de caídas desde unha altura. Cordas trenzadas con funda, semiestáticas (baixo coeficiente de alongamento) Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
56 UNE EN 1891:2000 Erratum Equipos de protección individual para a prevención de caídas desde unha altura. Cordas trenzadas con funda, semiestáticas Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
58 UNE EN 1938:1999 Protección individual dos ollos. Lentes para usuarios de motocicletas e ciclomotores Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
59 UNE EN 1972:1998 Accesorios de mergullo: Tubo respirador: Requisitos e métodos de ensaio Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
60 UNE EN 12196:2003 Equipos de ximnasia - Cabalos e poldros. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
61 UNE EN 12197:1998 Equipos de ximnasia - Varra fixa. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
62 UNE EN 12270:1999 Equipos de alpinismo e escalada. Cuñas. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
63 UNE EN 12275:1999 Equipos de alpinismo e escalada. Mosquetones. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
64 UNE EN 12276:1999 Equipos de alpinismo e escalada. Ancoraxes mecánicas. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
65 UNE EN 12276/AC:2000 Equipos de alpinismo e escalada. Ancoraxes mecánicas. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
66 UNE EN 12277:1998 Equipos de alpinismo e escalada. Arneses. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
67 UNE EN 12278:1998 Equipos de alpinismo e escalada. Poleas. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
68 UNE EN 12346:1998 Equipos para ximnasia – Espalderas, escalas e cadros de escalada. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
69 UNE EN 12432:1999 Equipos de ximnasia - Varras de equilibrios. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
70 UNE EN 12491:2002 Equipos para a práctica do parapente. Paracaídas de emerxencia. Requisitos e métodos de ensaio relativos á resistencia da estrutura Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
71 UNE EN 12492:2001 Equipos de montañismo. Cascos para montañeiros. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
72 UNE EN 12492/A1:2003 Equipos de montañismo. Cascos para montañeiros. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
73 UNE EN 12503-1:2001 Colchóns deportivos. Parte 1: Colchóns de ximnasia. Requisitos de seguridade. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
74 UNE EN 12503-1/AC:2002 Colchóns deportivos. Parte 1: Colchóns de ximnasia. Requisitos de seguridade. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
75 UNE EN 12503-2:2001 Colchóns deportivos. Parte 2: Colchóns de salto con pértega e salto de altura. Requisitos de seguridade. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
76 UNE EN 12503-3:2001 Colchóns deportivos. Parte 3: Colchóns de judo. Requisitos de seguridade. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
77 UNE EN 12503-4:2001 Colchóns deportivos. Parte 4: Determinación da absorción de impactos. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
78 UNE EN 12503-5:2001 Colchóns deportivos. Parte 5: Determinación da fricción de base. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
79 UNE EN 12503-6:2001 Colchóns deportivos. Parte 6: Determinación da fricción superior. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
80 UNE EN 12503-7:2001 Colchóns deportivos. Parte 7: Determinación da rixidez estática. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
81 UNE EN 12572:1999 Estruturas artificiais de escalada. Puntos de protección, requisitos de estabilidade e métodos de ensaio Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
82 UNE-EN 12628:2000 Accesorios de mergullo. Aparellos combinados de flotabilidad e rescate. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
83 UNE-EN 12655:1999 Equipos de ximnasia. Anillas. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
84 UNE-EN 13061:2002 Roupa de protección. Espinilleras para futbolistas. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
85 UNE EN 13089:2000 Equipos de alpinismo e escalada. Piolets. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
86 UNE EN 13138-1:2003 Axudas á flotación para a aprendizaxe da natación. Parte 1: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio para as axudas á flotación destinadas a levar no corpo. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
87 UNE EN 13138-2:2003 Axudas á flotación para a aprendizaxe da natación. Parte 2: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio para as axudas á flotación destinadas á súa suxeición. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
88 UNE EN 13138-3:2003 Axudas á flotación para a aprendizaxe da natación. Parte 3: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio para os flotadores de asento utilizados polos nenos. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
89 UNE EN 13158:2000 Roupas de protección. Chaquetas protectoras e protectores do corpo. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
90 UNE EN 13178:2000 Protección individual dos ollos. Protectores oculares para usuarios de motos de neve. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios, Profesionais, Acompañantes Equipamento
91 UNE EN 13219:2001 Equipos de ximnasia. Trampolíns. Requisitos funcionais e de seguridade. Métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
92 UNE EN 13277-1:2001 Equipos de protección para artes marciais. Parte 1: Requisitos xerais e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
93 UNE EN 13277-2:2001 Equipos de protección para artes marciais. Parte 2: Requisitos adicionais e métodos de ensaio para proteccións de empeine, da espinilla e do antebrazo. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
94 UNE EN 13277-3:2001 Equipos de protección para artes marciais. Parte 3: Requisitos adicionais e métodos de ensaio para protectores do tronco. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
95 UNE EN 13277-4:2002 Equipos de protección para artes marciais. Parte 4: Requisitos adicionais e métodos de ensaio para protectores de cabeza. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
96 UNE EN 13277-5:2002 Equipos de protección para artes marciais. Parte 5: Requisitos e métodos de ensaio complementarios para proteccións xenitais e abdominais. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
97 UNE EN 13277-6:2003 Equipos de protección para artes marciais. Parte 6: Requisitos adicionais e métodos de ensaio para proteccións de peito femininas. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
98 UNE-EN 13319:2000 Accesorios de mergullo. Profundímetros e instrumentos de medición combinada da profundidade e o tempo. Requisitos funcionais e de seguridade. Métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
99 UNE-EN 13451-1:2001 Equipamento para piscinas. Parte 1: Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
100 UNE-EN 13451-2:2001 Equipamento para piscinas. Parte 2: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
101 UNE-EN 13451-2:AC:2004 Equipamento para piscinas. Parte 2: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
102 UNE-EN 13451-3:2001 Equipamento para piscinas. Parte 3: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para accesorios de piscinas destinados ao tratamento de auga. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Aspectos ambientais Usuarios Equipamento
103 UNE-EN 13451-4:2001 Equipamento para piscinas. Parte 4: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para plataformas de saída. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
104 UNE-EN 13451-5:2001 Equipamento para piscinas. Parte 5: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para as liñas de rúa. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
105 UNE-EN 13451-6:2001 Equipamento para piscinas. Parte 6: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para placas de xiro. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
106 UNE-EN 13451-7:2001 Equipamento para piscinas. Parte 7: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para portarías de water-polo. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
107 UNE-EN 13451-8:2001 Equipamento para piscinas. Parte 8: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para atraccións acuáticas. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
108 UNE-EN 13451-10:2004 Equipamento para piscinas. Parte 10: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para plataformas de salto, trampolíns de salto e equipamento asociado Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
109 UNE-EN 13451-11:2004 Equipamento para piscinas. Parte 11: Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para chans móbiles de piscina e paneis móbiles. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
110 UNE-EN 13484:2002 Cascos para usuarios de trineos. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
111 UNE-EN 13537:2002 Requisitos para os sacos de durmir Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
112 UNE-EN 13538-1:2002 Determinación de características dimensionales dos sacos de durmir. Parte 1: Dimensións internas. Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
113 UNE-EN 13538-2:2002 Determinación de características dimensionales dos sacos de durmir. Parte 2: Grosor e recuperación elástica. Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
114 UNE-EN 13538-3:2002 Determinación de características dimensionales dos sacos de durmir. Parte 3: Volume baixo carga e facilidade de embalaxe. Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
115 UNE-EN 13546:2002 Roupa de protección. Protectores das mans, os brazos, o peito, o abdome, as pernas, os pés e os xenitais para porteiros de hockey sobre herba e protectores de espinillas para os xogadores. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
116 UNE-EN 13567:2002 Roupa de protección. Protectores das mans, os brazos, o peito, o abdome, as pernas, os xenitais e a cara para os esgrimistas. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
117 UNE-EN 13594:2002 Luvas de protección para motociclistas profesionais. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
118 UNE-EN 13595-1:2002 Roupa de protección para motociclistas profesionais. Chaquetas, pantalóns e traxes dunha ou dúas pezas. Parte 1: Requisitos xerais. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
119 UNE-EN 13595-2:2002 Roupa de protección para motociclistas profesionais. Chaquetas, pantalóns e traxes dunha ou dúas pezas. Parte 2: Método de ensaio para determinar a resistencia á abrasión por impacto. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
120 UNE-EN 13595-3:2002 Roupa de protección para motociclistas profesionais. Chaquetas, pantalóns e traxes dunha ou dúas pezas. Parte 3: Método de ensaio para determinar a resistencia á rotura. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
121 UNE-EN 13595-4:2002 Roupa de protección para motociclistas profesionais. Chaquetas, pantalóns e traxes dunha ou dúas pezas. Parte 4: Método de ensaio para determinar a resistencia ao corte por impacto. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
122 UNE-EN 13613:2002 Equipo para deportes como unha seda. Monopatines. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
123 UNE EN 13634:2002 Calzado de protección para motociclistas profesionais. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
124 UNE-EN 13781:2002 Cascos de protección para condutores e pasaxeiros de motos de neve e bobsleighs. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios, Profesionais, Acompañantes Equipamento
126 UNE-EN 13843:2003 Equipamento para deportes como unha seda. Patíns en liña. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
127 UNE-EN 13899:2003 Equipamento para deportes como unha seda. Patíns en liña. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
128 UNE EN 14021:2004 Protectores contra pedras para motociclismo todoterreo destinados para protexer aos condutores de pedras e cascallos. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
129 UNE EN 14120:2003 Roupa de protección. Protectores de boneca, mans, cóbados e xeonllos para os usuarios de equipamento de deportes como unha seda. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
130 UNE-EN 14225-1:2005 Traxes de mergullo. Parte 1: Traxes húmidos. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
131 UNE EN 14225-2:2005 Traxes de mergullo. Parte 2: Traxes secos. Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
132 UNE EN 14225-3:2005 Traxes de mergullo. Parte 3: Traxes con sistema de quecemento ou arrefriado activo Requisitos e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
133 UNE EN 14225-4:2005 Traxes de mergullo. Parte 4: Traxes dunha atmosfera. Requisitos relativos ao factor humano e métodos de ensaio. Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
134 UNE EN 14468-1:2005 Tenis de mesa. Parte 1: Mesas para tenis de mesa, requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
135 UNE EN 14468-2:2005 Tenis de mesa. Parte 2: Postes para a ensamblaxe da rede. Requisitos e métodos de ensaio. Funcionalidade Usuarios Equipamento
136 UNE EN 14572:2005 Cascos de altas prestacións para actividades hípicas Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
137 UNE EN 14619:2005 Equipo de deportes como unha seda. Patinetes. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Equipamento
138 UNE NISO 5912:2005 Tendas de campaña. (ISO 5912:2003). Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
139 UNE NISO 10256:2004 Proteccións de cabeza para uso en hockey sobre xeo (ISO 10256:2003) Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
140 UNE NISO 14460:1999 Roupas de protección para os condutores de vehículos de competición. Protección contra a calor e a chama. Requisitos de comportamento e métodos de ensaio. (ISO 14460:1999) Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
141 UNE NISO 14460/A1:2002 Roupa de protección para condutores de automóbiles de carreiras. Protección contra a calor e as chamas. Requisitos de comportamento e métodos de ensaio. (ISO 14460:1999/Amd 1:2002) Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios Equipamento
142 UNE 147101:2000 IN Equipamento das áreas de xogo. Guía de aplicación da norma UNE-EN 1176-1 Funcionalidade Profesionais,  
143 UNE 147102:2000 IN Equipamento das áreas de xogo. Guía para a aplicación da norma UNE-EN 1176-7 Funcionalidade Profesionais,  
144 UNE 147103:2001 Planificación e xestión das áreas e parques de xogo ao aire libre Funcionalidade Profesionais,  
145 UNE 172001:2004 IN Sinalización nas áreas de xogo Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Sinalización,
146 UNE-EN 1176-1:1999 Equipamento das áreas de xogo. Parte 1: Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
147 UNE- EN 1176-1/A1:2002 Equipamento das áreas de xogo. Parte 1: Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
148 UNE- EN 1176-1/A2:2003 Equipamento das áreas de xogo. Parte 1: Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
149 UNE-EN 1176-2:1999 Equipamento das áreas de xogo. Parte 2: Requisitos de seguridade específicos adicionais e métodos de ensaio para randeeiras Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
150 UNE- EN 1176-2/A1:2003 Equipamento das áreas de xogo. Parte 2: Requisitos de seguridade específicos adicionais e métodos de ensaio para randeeiras. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
151 UNE-EN 1176-3:1999 Equipamento das áreas de xogo. Parte 3: Requisitos de seguridade específicos adicionais e métodos de ensaio para tobogáns. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
152 UNE- EN 1176-3/A1:2003 Equipamento das áreas de xogo. Parte 3: Requisitos de seguridade específicos adicionais e métodos de ensaio para tobogáns. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
153 UNE- EN 1176-4/A1:2003 Equipamento das áreas de xogo. Parte 4: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio complementarios específicos para tirolinas. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
154 UNE- EN 1176-5:1999 Equipamento das áreas de xogo. Parte 5: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio complementarios específicos para carruseis. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
155 UNE- EN 1176-5/A1:2002 Equipamento das áreas de xogo. Parte 5: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio complementarios específicos para carruseis. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
156 UNE EN 1176-5:2003 Equipamento das áreas de xogo - Parte 5: Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio para carruseis. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
157 UNE EN 1176-6:1999 Equipamento das áreas de xogo - Parte 6: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio complementarios específicos para balancines. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
158 UNE EN 1176-6/A1:2002 Equipamento das áreas de xogo - Parte 6: Requisitos de seguridade e métodos de ensaio complementarios específicos para balancines. Seguridade, Usuarios, Acompañantes Equipamento
159 UNE EN 1176-7:1998 Equipamento das áreas de xogo - Parte 7: Guía para a instalación, inspección, mantemento e utilización Seguridade, Usuarios Equipamento
160 UNE EN 1177:1998 Revestimento das superficies de áreas de xogo absorbedores de impactos- Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Confort Usuarios, Acompañantes Construtivos
161 UNE EN 1177/A1:2002 Revestimento das superficies de áreas de xogo absorbedores de impactos- Requisitos de seguridade e métodos de ensaio Seguridade, Confort Usuarios, Acompañantes Construtivos
162 UNE-EN 12193:2000 Iluminación. Iluminación de instalacións deportivas Seguridade, Funcionalidade, Confort Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos, Sinalización
163 UNE 41910:2001 IN Instalacións para espectadores en espazos deportivos: Criterios de disposición para a área de visión. Funcionalidade, Confort Acompañantes Construtivos
164 EN 13200-1:2003 Spectator facilites. Part 1: Layout criteria for spectator viewing area. Specification Funcionalidade, Confort Acompañantes Construtivos
165 EN 13200-3:2005 Spectator facilities. Part 3: Separating elements. Requirements Funcionalidade, Confort Acompañantes Construtivos
166 UNE 41958:2000 IN Pavimentos deportivos. Seguridade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais Construtivos
167 UNE 41959-1:2002 IN Superficies deportivas de herba natural. Parte 1: Sistemas de construción para superficies deportivas de fútbol, rugby e golf. Funcionalidade Profesionais, Construtivos
168 UNE 41959-2:2002 IN Superficies deportivas de herba natural. Parte 2: Sistemas de rega automática en superficies deportivas de fútbol e rugby. Funcionalidade, Aspectos ambientais Usuarios, Profesionais Construtivos
169 UNE-EN 1516:2000 Pavimentos para superficies deportivas. Determinación da resistencia á pegada remanente. Funcionalidade   Construtivos
170 UNE-EN 1517: 2000 Pavimentos para superficies deportivas. Determinación da resistencia ao impacto. Funcionalidade   Construtivos
171 UNE-EN 1569: 2000 Pavimentos deportivos. Determinación do comportamento baixo carga rodante Funcionalidade   Construtivos
172 UNE-EN 1969: 2000 Pavimentos para superficies deportivas. Determinación de espesor de pavimentos sintéticos para superficies deportivas. Funcionalidade   Construtivos
173 UNE-EN 12228: 2002 Pavimentos deportivos. Determinación da resistencia das xuntas dos pavimentos sintéticos Funcionalidade   Construtivos
174 UNE-EN 12229: 2000 Pavimentos para superficies deportivas. Procedemento para a preparación de probetas de ensaio de herba artificial e moqueta. Funcionalidade   Construtivos
175 UNE-EN 12230:2003 Superficies para áreas deportivas. Determinación das características de tracción das superficies deportivas sintéticas. Funcionalidade   Construtivos
176 UNE-EN 12231:2004 Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensaio. Determinación da cuberta vexetal do céspede natural. Funcionalidade   Construtivos
177 UNE-EN 12232:2003 Superficies para áreas deportivas. Determinación do espesor de feltro do céspede natural. Funcionalidade   Construtivos
178 UNE-EN 12233:2003 Superficies para áreas deportivas. Determinación da altura da herba do céspede natural. Funcionalidade   Construtivos
179 UNE-EN 12234:2002 Superficies para áreas deportivas. Determinación do comportamento á rodaxe do balón. Funcionalidade Usuarios Construtivos
180 UNE-EN 12234:2003 ERRATUM Superficies para áreas deportivas. Determinación do comportamento á rodaxe do balón. Funcionalidade Usuarios Construtivos
181 UNE-EN 12235:2006 Superficies deportivas. Determinación do comportamento vertical dunha pelota ou balón. Funcionalidade Usuarios Construtivos
182 UNE-EN 12616:2003 Superficies para áreas deportivas. Determinación da infiltración de auga. Funcionalidade Usuarios Construtivos
183 UNE-EN 13672:2005 Superficies deportivas. Determinación da resistencia á abrasión do céspede sintético sen recheo. Seguridade, Confort Usuarios Construtivos
184 UNE-EN 13744:2006 Superficies deportivas. Método de envellecemento acelerado por inmersión en auga quente. Funcionalidade   Construtivos
185 EN 13475:2004 Surface for sports areas. Determination of spectacular reflectance. Funcionalidade, Confort Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos, Sinalización
186 EN 13476:2004 Surface for sports areas. Determination of dimensional changes due to the effect of varied water, frost and heat conditions. Funcionalidade Usuarios, Profesionais Construtivos
187 UNE-EN 13817:2006 Superficies deportivas. Método de envellecemento acelerado por exposición ao aire quente. Funcionalidade   Construtivos
188 UNE-EN 13864:2006 Superficies deportivas. Determinación da resistencia a tracción das fibras sintéticas. Funcionalidade Usuarios Construtivos
189 EN 13865:2003 Surface for sports areas. Determination of angled ball behaviour. Tennis Funcionalidade Usuarios Construtivos
190 EN 14808:2005 Surface for sports areas. Determination of shock absorption. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Construtivos
191 EN 14809:2005 Surface for sports areas. Determination of vertical deformation. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Construtivos
192 EN 14836:2005 Synthetic surfaces for outdoor sports areas. Seguridade, Funcionalidade Usuarios Construtivos
193 EN 14952:2005 Surface for sports areas. Determination of water absorption of unbound minerals surfaces. Funcionalidade, Aspectos ambientais Usuarios, Profesionais Construtivos
194 EN 14953:2005 Surface for sports areas. Determination of thickness of unbound mineral surfaces. Funcionalidade Usuarios Construtivos
195 EN 14954:2005 Surface for sports areas. Determination of hardness of natural turf and unbound mineral surfaces for outdoor sports areas. Funcionalidade Usuarios Construtivos
196 EN 14955:2005 Surface for sports areas. Determination of composition and participle shape of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas. Funcionalidade, Aspectos medioambientalesConfort Usuarios Construtivos
197 EN 14956:2005 Surface for sports areas. Determination of water content of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas. Funcionalidade, Aspectos ambientais   Construtivos
198 UNE-EN 14467:2004 Servizos de mergullo recreativo. Requisitos para os provedores de servizos de mergullo recreativo con equipo autónomo. Funcionalidade Usuarios, Profesionais  
199 UNE-NISO 17201-1:2006 Acústica. Ruído en galerías de tiro. Parte 1: Determinación da enerxía dunha fonte acústica na saída da boca da arma (ISO 17201-1:2005) Seguridade, Salubridade, Funcionalidade, Confort Usuarios, Profesionais Equipamento
200 UNE-EN 1176-4:1999 Equipamento das áreas de xogo. Parte 4: Requisitos de seguridade e métodos de ensaios complementarios específicos para tirolinas. Seguridade, Usuarios Equipamento
201 UNE-EN 14206:2003 Embarcacións de navegación interior. Pasarelas para embarcacións de pasaxeiros. Requisitos, ensaios. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
202 UNE 41500:2001 IN Accesibilidade na edificación e o urbanismo. Criterios xerais de deseño. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
203 UNE 41501:2002 Símbolo de accesibilidade para a mobilidade. Regras e graos de uso. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Sinalización,
204 UNE 41510:2001 Accesibilidade no urbanismo. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
205 UNE 41512: 2001 Accesibilidade nas praias e na súa contorna. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos Equipamento
206 UNE 41520:2002 Accesibilidade na edificación. Espazos de comunicación horizontal. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
207 UNE 41522:2001 Accesibilidade na edificación. Accesos aos edificios. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
208 UNE 41523:2001 Accesibilidade na edificación. Espazos hixiénico-sanitarios. Accesibilidade, Funcionalidade, Confort Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
209 PNE41511 Accesibilidade en parques e xardíns. (Proxecto de norma). Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos Equipamento
210 PNE41521 Accesibilidade na edificación. Elementos de comunicación vertical. (Proxecto de norma). Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos
211 UNE-EN 81-70:2004 Accesibilidade aos ascensores para persoas incluídas as persoas con discapacidade. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos Equipamento
212 UNE-EN 1756-2:2005 Comportas elevadoras. Plataformas elevadoras para montaxe sobre vehículos rodantes. Requisitos de seguridade. Parte 2: Plataformas elevadoras para pasaxeiros. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos Equipamento
213 UNE 127029:2002 Baldosas táctiles prefabricadas de formigón. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos Equipamento
214 UNE 1399801:2003 Aplicacións informáticas para persoas con discapacidade. Requisitos de accesibilidade ao computador. Hardware. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Equipamento
215 UNE 1399802:2003 Aplicacións informáticas para persoas con discapacidade. Requisitos de accesibilidade ao computador. Software. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Equipamento
216 UNE 1399803:2004 Aplicacións informáticas para persoas con discapacidade. Requisitos de accesibilidade para contidos na web. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Equipamento
217 UNE 170001-1:2001 Accesibilidade global. Criterios para facilitar a accesibilidade á contorna. Parte 1: Requisitos DALGO. Accesibilidade, Funcionalidade Usuarios, Profesionais, Acompañantes Construtivos, Sinalización Equipamento
218 UNE 170001-2:2001 Accesibilidade global. Criterios para facilitar a accesibilidade á contorna. Parte 2: Sistema de xestión da accesibilidade global.      
219 UNE 17006:2003 IN Directrices para que o desenvolvemento das normas teña en conta as necesidades das persoas maiores e as persoas con discapacidade. (Adopción da Guía CEN/CENELEC 6:2002, idéntica a Guíaa ISO/IEC 71:2001).