Procedemento de solicitude do voto electrónico

 • Quen pode solicitar o procedemento de voto electrónico: 

  Segundo establece a Orde ECI 3567/2007, de 4 de decembro, o procedemento de voto electrónico que establece o Consello Superior de Deportes poderá ser solicitado por calquera candidato á Presidencia dunha Federación deportiva española sempre que se presente máis dunha candidatura á devandita Presidencia. A Xunta Electoral da Federación deberá pór en coñecemento do Consello Superior de Deportes se algún dos candidatos á Presidencia solicitou a utilización deste sistema de votación cunha antelación de 15 días á reunión da Asemblea Xeral na que se elixa ao seu Presidente.

  

 • Documentación a achegar por parte da Xunta Electoral da Federación

Con obxecto de personalizar o sistema de voto electrónico, a Federación na que se solicitou devandito sistema de votación deberá proporcionar ao CSD os seguintes datos:

  • Data e localización da Asemblea Xeral
  • Número de asembleístas con dereito a voto
  • Nome e Apelidos dos candidatos a Presidente
  • Orde de presentación das candidaturas
  • Opcionalmente, fotografías dos candidatos (se algún dos candidatos prefire non achegar fotografía non se usarán fotografías no sistema de voto electrónico)