A saúde no deporte de alto nivel protagoniza o sexto episodio do podcast ‘Team España’

Achega do Centro de Medicamento do Deporte

O Centro de Medicamento do Deporte, único centro con carácter estatal en España, ten como principal obxectivo velar pola saúde dos deportistas españois de alta competición e mellorar o seu rendemento deportivo mediante a prestación de servizos multidisciplinares baseados nos coñecementos máis avanzados no ámbito do medicamento do deporte.

Situado no recinto das instalacións do Centro de Alto Rendemento Deportivo de Madrid, leva en funcionamento máis de 50 anos. As súas funcións céntranse no estudo e seguimento dos deportistas de alta competición respecto da súa valoración funcional e a protección da súa saúde, complementadas con investigación, promoción e intervención en protocolos médicos.

Neste centro efectúanse recoñecementos médico-deportivos a máis de 1.000 deportistas españois cada ano, entre Deportistas de Alto Nivel e Deportistas de Alto Rendemento, prestando unha especial dedicación pola súa localización  aos deportistas residentes no Centro de Alto Rendemento de Madrid (Residencia Joaquín Blume) do Consello Superior de Deportes.

Un recoñecemento médico completo que inclúe: laboratorio clínico, antropometría, cardiología, fisioloxía de esforzo, aparello locomotor, diagnóstico pola imaxe e dinámica plantar, e medicamento, endocrinoloxía e nutrición. Ademais, se así se considera, realízanse outras exploracións dentro das Unidades de Control do rendemento, Fisioterapia, Psicoloxía e Readaptación física.

Doutra banda, ao longo da tempada deportiva, fanse probas ou exploracións para o control do adestramento ou o seguimento de certas patoloxías, a pedimento dos médicos do centro e das federacións deportivas españolas.

O acceso dos deportistas aos servizos do Centro de Medicamento do Deporte realízase a través das federacións deportivas españolas ou de entidades coas que estea subscrito un convenio específico.

Certas exploracións ou probas complementarias realízanse noutros Centros sanitarios concertados co CMED.