Programas de formación . Bolsas posgrao e estudantes

O Departamento de Deporte e Saúde da AEPSAD dentro da súa función de servizo público e reinversión na sociedade da experiencia e coñecemento do Centro de Medicamento do Deporte (CMED), realiza un importante labor de formación:

  • Mediante a convocatoria de Bolsas de formación destinadas a profesionais de ramas sanitarias (bolsas de posgrao)
  • A través de Convenios e Acordos con Centros Universitarios polos cales estudantes de Grao e Master (Medicamento do Deporte, Fisioterapia, Rehabilitación, Nutrición Humana e Dietética, Ciencias da Educación Física e o Deporte, etc.) realizan as súas prácticas nas instalacións do CMED vivindo en primeira persoa a atención sanitaria a deportistas de elite nacionais e internacionais.
  • Por medio de estancias formativas de Rotación Externa no CMED, a solicitude de Médicos Internos Residentes (de especialidades como Cardiología, Medicamento Familiar e Comunitario, Rehabilitación, etc.) poden realizar no Centro de Medicamento do Deporte.

Para maior información, consulte coa Secretaría do Departamento de Deporte e Saúde da AEPSAD a través da dirección de correo electrónico:  deporteysalud@aepsad.gob.es