Divulgación científica

Puntos de corte de diferentes parámetros antropométricos para o diagnóstico de sarcopenia. Alicia S. Canda Moreno.

A sarcopenia é unha síndrome caracterizada por baixa masa muscular xunto con perda de forza e/ou diminución do rendemento físico. Debido ao envellecemento da nosa poboación, produciuse un aumento da súa prevalencia relacionada coa idade, á que se suman outros factores causados por certas enfermidades ou a malnutrición. A técnica antropométrica pode servir como screening de sarcopenia no estudo de grandes poboacións. Accede aquí ao artigo que baixo este título publicou Alicia S. Canda Moreno (Responsable da Unidade de Antropometría do Centro de Medicamento do Deporte) a través de revístaa Nutrición Hospitalaria (Sociedade Española de Nutrición Parenteral e Enteral)

Cambios no sistema cardiovascular asociados ao adestramento dos deportistas de elite. Jaime de Cálea Ferreiro, Araceli Boraita Pérez, Mª. Eugenia Heras Gómez.

Con motivo do XX Congreso Anual do Colexio Europeo de Ciencias do Deporte, Jaime de Cálea Ferreiro en representación do Centro de Medicamento do Deporte como bolseiro da Unidade de Control do Rendemento, presentou o estudo titulado “LONGER TRAINING EXPERIENCE INDUCED GREATER EFFICIENT SYSTOLIC FUNCTION IN ENDURANCE ELITE ATHLETES.”

O traballo, dirixido por Araceli Boraita e realizado coa colaboración de Mª. Eugenia Heras, da Unidade de Cardiología do Centro, estuda  os cambios no sistema cardiovascular asociados ao adestramento dos deportistas de elite.

Guía Pedagóxica Thao de actividade física para profesorado de educación física. Fundación Thao, Consello Superior de Deportes.

A combinación da promoción da actividade física e do fomento dunha alimentación saudable resulta fundamental como estratexia para previr a obesidade e o sobrepeso en idades infantís. A Fundación Thao, en colaboración co Consello Superior de Deportes, edita esta “Guía Pedagóxica Thao de actividade física para profesorado de educación física” para  facilitar ás educadores ferramentas para ensinar e mostrar aos nenos conceptos básicos sobre actividade física, co fin de que tomen conciencia da súa importancia e dos beneficios que lles achega, así como dotarlles de habilidades para a acción.

A Fundación Thao é unha organización non lucrativa que se dedica a promover estilos de vida saudables entre os cidadáns e a previr problemas de saúde para reducir a prevalencia de enfermidades crónicas non transmisibles relacionadas co estilo de vida. Esta promoción de hábitos saudables lévaa a cabo mediante o deseño e desenvolvemento de programas, proxectos, accións e campañas a longo prazo baseadas na comunidade. Utilízanse todos os medios capaces de influír na sociedade para conseguir cambios de comportamentos.

Características morfológicas do triatleta segundo sexo, categoría e nivel competitivo. Alicia S. Canda, Luís A. Castiblanco, Ainhoa N. Toro, Javier A. Amestoy, Susana Higueras

Accede aquí á información completa do estudo que, dirixido por Alicia S. Canda Moreno (Responsable da Unidade de Antropometría do Centro de Medicamento do Deporte), define o perfil antropométrico do triatleta segundo sexo, categoría e nivel competitivo co fin de caracterizar as variables antropométricas máis discriminantes relacionadas co rendemento deportivo.

Exercicio Físico e Escordaduras de Nocello e Xeonllo. Recomendacións para a recuperación de lesións deportivas. Paz Lillo Jiménez, Elena Martínez Martínez.

Editada en colaboración co Laboratorio Farmacéutico Novartis, a través da iniciativa “Exercicio x un tubo”, esta guía, elaborada pola Unidade de Fisioterapia do Centro de Medicamento do Deporte, pretende ser de utilidade para a recuperación de escordaduras de nocello e xeonllo por profesionais da fisioterapia no ámbito deportivo.

Exercicio Físico e Contracturas e Roturas Musculares Recomendacións para a recuperación de lesións deportivas. Manuela González Santander, Teresa López Augustín, Elena Martínez Martínez.

Editada en colaboración co Laboratorio Farmacéutico Novartis, a través da iniciativa “Exercicio x un tubo”, esta guía, elaborada pola Unidade de Fisioterapia do Centro de Medicamento do Deporte, pretende ser de utilidade para a recuperación de lesións musculares (contracturas e roturas musculares) por profesionais da fisioterapia no ámbito deportivo incluíndo consellos prácticos para o seu tratamento e prevención.

Exercicio Físico e Tendinopatías en ombreiro, cóbado, xeonllo e nocello. Recomendacións para a recuperación de lesións deportivas. Manuela González Santander, Elena Martínez Martínez.

Editada en colaboración co Laboratorio Farmacéutico Novartis, a través da iniciativa “Exercicio x un tubo”, esta guía, elaborada pola Unidade de Fisioterapia do Centro de Medicamento do Deporte, pretende ser de utilidade para a recuperación de tendinopatías en ombreiro, cóbado, xeonllo e nocello por profesionais da fisioterapia no ámbito deportivo.

Guía Clínica de Avaliación Cardiovascular previa á práctica deportiva en pediatría. David Crespo Marcos, Francisco J. Pérez-Lescure Picarzo, Araceli Boraita Pérez, et ao.

O obxectivo principal desta Guía Clínica é proporcionar información relevante e uniforme a fin de diminuír a variabilidade do recoñecemento cardiovascular predeportivo e mellorar a detección de patoloxía cardíaca de risco para a práctica deportiva. Así mesmo, facilítase información para as familias e recomendacións de práctica deportiva para os nenos e adolescentes portadores de cardiopatías.

Guía de Alimentación, Nutrición e Hidratación en el Deporte. Nieves Palacios Gil-Antuñano, Zigor Montalvo Zenarruzabeitia, Ana Ribas Camacho.

No deportista unha dieta equilibrada ten que fornecer a enerxía suficiente para cubrir todas as necesidades, e debe proporcionar todos os nutrientes nas cantidades adecuadas, tendo en conta as características e necesidades individuais, e adaptando a inxesta ao tipo de deporte realizado e aos adestramentos (intensidade, número de sesións, horario...). Esta Guía, editada polo Consello Superior de Deportes, está destinada a axudar ao deportista que busque unha adecuada alimentación, nutrición e hidratación.