Convención internacional contra a dopaxe

A Convención Internacional contra a Dopaxe no Deporte entrará en vigor o 1º de febreiro

11-12-2006 8:00 pm A Convención Internacional contra a Dopaxe no Deporte, adoptada por unanimidade pola Conferencia Xeral da UNESCO o 19 de outubro de 2005, entrará en vigor o 1º de febreiro de 2007, dado que Luxemburgo depositou o 11 de decembro de 2006 o seu instrumento de ratificación, que completa as 30 raticaciones necesarias. O parágrafo primeiro do artigo 37 da Convención estipula que esta “entrará en vigor o primeiro día do mes seguinte á expiración dun prazo dun mes despois da data na cal se depositou o trixésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión”. Este texto, primeiro de alcance internacional no ámbito da dopaxe no deporte, foi ratificado por 30 Estados* nun tempo marca. “Ningún outro instrumento xurídico internacional elaborado pola UNESCO foi obxecto dunha ratificación tan rápida”, declarou o Director Xeral da Organización, Koichiro Matsuura. “Esta Convención tan esperada entrará en vigor dentro de só un mes. É unha boa noticia para todos coa que mostramos á mocidade e ao mundo do deporte profesional e afeccionado que nos tomamos a cuestión coa máxima seriedade”. 

O Director Xeral agregou: “Os Estados Membros da UNESCO deron mostras de determinación e responsabilidade respectando os compromisos que tomaran co mundo deportivo. A loita contra a dopaxe é unha elección educativa, un combate ético en prol dos dereitos humanos e unha aposta pola vida. Grazas a esta Convención, a loita contra a dopaxe queda rexistrada, por primeira vez, no dereito internacional. Os gobernos, as federacións deportivas, o movemento olímpico e a sociedade civil contan agora cun verdadeiro instrumento xurídico de carácter vinculante”. 

O Código Mundial Antidopaxe, adoptado pola Axencia Mundial Antidopaxe (AMA) en marzo de 2003, constituíu o primeiro intento de armonización das normas para loitar contra a dopaxe no deporte. No entanto, este Código non tiña un carácter xurídico vinculante no ámbito do dereito público internacional, tendo en conta de que a AMA é unha fundación de dereito privado suízo. En cambio, a nova Convención permite harmonizar os regulamentos contra a dopaxe de todos os países e para todos os deportes. 

O Director Xeral convocará a primeira reunión da Conferencia das Partes do 5 ao 7 de febreiro de 2007 na Sede da UNESCO. Na orde do día da Conferencia, figurarán a elección da súa Mesa e regulamento, a creación dun Fondo de contribucións voluntarias para coadxuvar á erradicación da dopaxe no deporte e a adopción das modificacións da Lista de sustancias e métodos prohibidos xa aprobada pola AMA. 

No contexto do labor realizado para impulsar a loita contra a dopaxe, a tenista belga Justine Hénin-Hardenne recibirá o nomeamento de Campioa da UNESCO para a promoción do deporte o 14 de decembro de 2006 en París. Esta afamada deportista comprometeuse a pór o seu renome ao servizo da loita contra a dopaxe no deporte e da educación para sensibilizar aos perigos que esta práctica antideportiva fai correr a mozas. 
**** 

*Por orde cronolóxica de ratificación: Suecia, Canadá, Dinamarca, Nova Zelandia, Noruega, Australia, Mónaco, Islandia, Illas Cook, Nixeria, Letonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte, Nauru, Seychelles, Mauricio, Xamaica, Lituania, China, Bahamas, Perú, Mozambique, Rumania, España, Níxer, Ucraína, Bolivia, Países Baixos, Namibia, Sudáfrica e Luxemburgo.

Páxina web da UNESCO