Programa Erasmus +

O obxectivo xeral do Programa é apoiar, a través da aprendizaxe permanente, o desenvolvemento educativo, profesional e persoal das persoas nos ámbitos da educación, a formación, a mocidade e o deporte, dentro de Europa e fóra do seu territorio, co fin de contribuír ao crecemento sustentable, ao emprego de calidade e á cohesión social, ademais da impulsar a innovación e a fortalecer a identidade europea e a cidadanía activa.

Un instrumento crave para desenvolver o Espazo Europeo de Educación e apoiar a cooperación estratéxica europea no campo da educación e a formación, coas súas correspondentes axendas sectoriais. Á súa vez, resulta fundamental para impulsar a cooperación en materia de políticas de mocidade no marco da Estratexia da UE para a Mocidade do período 2019-2027 e desenvolver a dimensión europea no deporte.

ERASMUS++

O programa Erasmus + enmárcase na Estratexia da UE para a Mocidade do período 2019-2027 e na estratexia Rethinking Education, e engloba todas as iniciativas de educación, formación, mocidade e deporte.
Erasmus + integra os programas existentes no Programa de Aprendizaxe Permanente e tamén os programas de educación superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink e programas bilaterais, ademais do Programa Mocidade en Acción.

PROGRAMAS

Este programa, ten unha clara vocación de internacionalización máis aló das fronteiras da UE, abríndose a terceiros países co obxectivo de mellorar as capacidades.

Se compón de accións en ámbitos:

 • Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe;
 • Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas;
 • Apoyo á reforma das políticas;
 • Acciones Jean Monnet;
 • Accións en Deporte;

Las accións do programa Erasmus + divídense en accións descentralizadas e accións centralizadas. As accións descentralizadas son xestionadas en cada país polas axencias nacionais que son designados polas súas autoridades dese país. A axencia nacional en España é o Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE), dependente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

As accións centralizadas xestiónanse a nivel europeo pola Axencia Executiva de Educación, Audiovisual, e Cultura (EACEA), dependente da Comisión Europea e con sede en Bruxelas. Nas accións centralizadas EACEA está a cargo da xestión do ciclo de vida completo dos proxectos, desde o deseño das condicións e directrices das liñas de financiamento, pasando pola selección e avaliación de proxectos, contactos cos beneficiarios, sinatura de acordos para a súa realización, xestión financeira, supervisión, seguimento e diseminación dos resultados.

As accións en deporte  de Erasmus + son accións centralizadas, por iso son xestionadas totalmente por EACEA.

ERASMUS + SPORT

Las accións en asociación colaborativa ofrecen a oportunidade de desenvolver, transferir e aplicar prácticas innovadoras en diferentes áreas relacionadas co deporte e a actividade física entre diversas organizacións e actores, dentro e fóra do deporte.

Se trata de proxectos innovadores co obxectivo de:

 • Combatir a dopaxe a nivel de base, especialmente en contornas de deporte de tempo libre e do “fitness”;
 • Apoyar a prevención e sensibilizar aos actores involucrados, na loita contra o amaño de competicións deportivas;
 • Apoyar a prevención as accións educativas e os enfoques innovadores para facer fronte á violencia, o racismo e a intolerancia no deporte;
 • Apoyar a aplicación dos documentos sobre políticas da UE, tales como recomendacións, directrices, estratexias políticas, etc. (por exemplo as Directrices de Actividade Física da UE, as Directrices sobre Carreiras Duais de Deportistas da UE, os Principios de Boa Gobernación no deporte, etc.).

Todo iso cun enfoque particular sobre o deporte de base.

Las accións de eventos deportivos europeos sen ánimo de lucro implican a asignación de subvencións da UE a organizacións individuais para a preparación, organización e seguimento dun evento terminado

Estas accións apoian:

 • La posta en práctica, no ámbito do deporte, das estratexias da UE nos ámbitos da inclusión social e a igualdade de oportunidades, en particular a Estratexia de Igualdade de Xénero da UE e a Estratexia de Discapacidade da UE;
 • La aplicación das Directrices de actividade física da UE, para fomentar a participación no deporte e a actividade física;
 • La organización da Semana Europea do Deporte.

Igualmente cun enfoque particular sobre o deporte de base.

A través de as convocatorias do Programa Erasmus + Sport impleméntanse:

 • Accións en Asociación Colaborativa.
 • Eventos Deportivos Sin Ánimo de Lucro.

Se espera que estas accións promovan o desenvolvemento, a transferencia e/ou a implementación de prácticas innovadoras a nivel europeo e nacional, pero tamén rexional e local, e que contribúan ao desenvolvemento da dimensión europea do deporte.

As accións en asociación colaborativa ofrecen a oportunidade de desenvolver, transferir e aplicar prácticas innovadoras en diferentes áreas relacionadas co deporte e a actividade física entre diversas organizacións e actores, dentro e fóra do deporte.
Trátase de proxectos innovadores co obxectivo de:

 • Combatir a dopaxe a nivel de base, especialmente en contornas de deporte de tempo libre e do “fitness”;
 • Apoyar a prevención e sensibilizar aos actores involucrados, na loita contra o amaño de competicións deportivas;
 • Apoyar a prevención as accións educativas e os enfoques innovadores para facer fronte á violencia, o racismo e a intolerancia no deporte;
 • Apoyar a aplicación dos documentos sobre políticas da UE, tales como recomendacións, directrices, estratexias políticas, etc. (por exemplo as Directrices de Actividade Física da UE, as Directrices sobre Carreiras Duais de Deportistas da UE, os Principios de Boa Gobernación no deporte, etc.).

As accións de eventos deportivos europeos sen ánimo de lucro implican a asignación de subvencións da UE a organizacións individuais para a preparación, organización e seguimento dun evento terminado.

Estas accións apoian:

 • La posta en práctica, no ámbito do deporte, das estratexias da UE nos ámbitos da inclusión social e a igualdade de oportunidades, en particular a Estratexia de Igualdade de Xénero da UE e a Estratexia de Discapacidade da UE;
 • La aplicación das Directrices de actividade física da UE, para fomentar a participación no deporte e a actividade física;
 • La organización da Semana Europea do Deporte.
PROXECTOS ERASMUS+ COA PARTICIPACIÓN DO CSD

Os proxectos "EUMOVE", "i-Protect" e "BADMINTON FOR ALL" son tres dos proxectos que contan coa participación do Consello Superior de Deportes e perseguen o desenvolvemento dunha plataforma europea para o fomento de estratexias e recursos para promover estilos de vida saudable entre os docentes, familias e alumnos, a protección dos menores no deporte e a creación dunha rede europea para Bádminton inclusivo, respectivamente

 

EUMOVE

https://eumoveproject.eu

EUMOVE é un proxecto Erasmus+ coordinado desde a Universidade de Estremadura, que ten unha duración de 3 anos, e é desenvolvido por 14 institucións académicas e non gobernamentais de España, Portugal, Francia, Italia e Reino Unido. Os beneficiarios directos do proxecto son os docentes e as familias, mentres que os beneficiarios indirectos do proxecto son o alumnado de primaria e secundaria. Todos os recursos son de acceso gratuíto e poden consultarse en: https://eumoveproject.eu/recursos-educativos/?lang=é

 

I-PROTECT IN SPORT

http://i-protect.eu/

Este proxecto persegue o desenvolvemento dunha plataforma europea para a protección dos menores no deporte. Participan ademais de España, como socios a través de prestixiosas institucións públicas ou privadas,  Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo,  Reino Unido. El CSD participa como socio deste proxecto e a Fundación Deporte Novo ten o rol de coordinadora.

 

BADMINTON FOR ALL

http://www.b4all.badminton.es/

O proxecto “B4ALL” proponse crear unha rede europea para Bádminton inclusivo. Participan ademais de España como socios a través de prestixiosas institucións públicas ou privadas Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido . O CSD participa como socio deste proxecto.

CONVOCATORIA 2024

Convocatoria de propostas 2024.

La presente convocatoria de propostas abarca as seguintes accións do programa Erasmus+ Deporte:

Acción crave 1 (AC1): Movilidad para a aprendizaxe das persoas

Acción crave 2 (AC2): Cooperación entre organizacións e institucións

El orzamento total asignado ao capítulo de deporte é de Deporte: EUR 63,12 millóns

Accións crave deporte

Plazo para a presentación das solicitudes

Todos os prazos de presentación das solicitudes exprésanse en hora de Bruxelas:  5 de marzo de 2024 ás 17.00 horas

Se pode consultar a Guía do programa Erasmus+ para obter instrucións detalladas sobre a presentación de solicitudes.

 

Más información

Las condicións detalladas da presente convocatoria de propostas, incluídas as prioridades, figuran na Guía do programa Erasmus+ 2024 na seguinte dirección de internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

La Guía do programa Erasmus+ forma parte integrante da presente convocatoria de propostas, á cal se aplican plenamente as condicións de participación e financiamento que nela se indican.

INFO DAY ERASMUS PLUS :  Se realizou unha reunión informativa o día 15 de febreiro organizada polo Consello Superior de Deportes (CSD).

As presentacións atópanse ao seu dispor nesta páxina

Para maior información : internacional@csd.gob.es

 

 

RESULTADOS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES
 1. Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2020

   

 2. Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2019

   

 3. Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2018

   

 4. DATOS DA CONVOCATORIA 2017

  En concreto para Deportes (Erasmus+Sport) convócanse:

   

 5. Datos da convocatoria 2016
  1. Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2016 no  Diario Oficial da UE:
  2. El programa anual de traballo 2016 para a implementación de Erasmus+, recolle a decisión da Comisión Europea sobre subvencións e liñas orzamentarias do programa para ese ano a través da Guía de Programa 2016. A partir dese Programa e Guía, o día 20 de outubro de 2015 publicouse no Diario Oficial da UE a convocatoria de propostas do programa Erasmus + Sport 2016. Nesta convocatoria apóianse accións:
   • Acciones en Asociación Colaborativa.
   • Eventos Deportivos Europeos sen Ánimo de Lucro.

   Estes dous tipos de accións se subdividen en 5 modalidades:

   • Pequenas accións en Asociación Colaborativa (NOVAS PARA 2016)
   • Accións en Asociación Colaborativa relacionadas coa Semana Europea do Deporte.
   • Otras Acciones en Asociación Colaborativa.
   • Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro  relacionados coa Semana Europea do Deporte.
   • Outros Eventos Deportivos Europeos sen Ánimo de Lucro
  3. Ampliamos con
   1. Convocatoria de propostas do programa Erasmus + Sport 2016
   2. Guía de Programa 2016     
   3. Programa anual de traballo Erasmus + 2016
  4. Resultados das convocatorias 2016
   1. Enlace á páxina web da Web da EACEA cos resultados completos 2016
 6. Análise dos resultados das convocatorias 2015.
 7. Chamamentos para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro, relacionados coa Semana Europea do Deporte, con límite do 21/01/2015.
  1. Accións en Asociación Colaborativa.
  2. Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro.
 8. Informe Oficial Erasmus+ 2014
 9. Análise de resultados da convocatoria Erasmus+  para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro, relacionados coa Semana Europea do Deporte 2015, con límite de presentación de solicitudes de 21/01/2015.   Énfasis na participación española.
 10. Chamamentos para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de lucro, con límite do 26/06/2014.

  6.1 Accións en Asociación Colaborativa: 40 proxectos subvencionados.

  6. 2 Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de lucro: 3 eventos subvencionados

 11. Análise de resultados da convocatoria Erasmus+  para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro, non relacionados coa Semana Europea do Deporte 2015, con límite de presentación de solicitudes de 26/06/2014.   Énfasis na participación española.
LIGAZÓNS

OUTRAS LIGAZÓNS RELACIONADAS