Equipo directivo

Presidente:

José Manuel Rodríguez Uribes   

Perfil e traxectoria profesional

Director Xeneral de Deportes:

Fernando Molinero Revert

Director do Gabinete de Presidencia:. 

Juan María Fernández Carnicer

Asesora:

Nerea Huete Lizarazu

Asesor:

Juan Luis Soto Burillo

  Oficina de Prensa:

  Lucía Santiago Loira

  Subdirección Xeral de Deporte Profesional e Control Financiero:

  Susana Maio Rodríguez

  Subdirección Xeral de Alta Competición:

  Aitor Canibe Sánchez

  Subdirección Xeral de Promoción e Innovación Deportiva:

  Subdirección Xeral de Ciencias do Deporte

  Subdirección General Mujer e Deporte:

  Bárbara Fuertes González

  Subdirección Xeral de Réxime Xurídico do Deporte:

  Raúl Rodríguez Porras

  Secretaría Xeral:

  Ricardo Laso de la Vega González