Altres estadístiques

Dades estadístiques de les Memòries anuals sobre diferents aspectes de l'Esport Federat i d'Alta Competició.

  • Càrrecs federatius: Membres en els òrgans de govern de les Federacions Esportives Espanyoles; Personal Tècnic d'Alta Competició.
  • Esportistes: Esportistes amb beques ADO; Esportistes d'Alt Nivell (DONEN); Becats en Centres d'Alt Rendiment (CAR) i Tecnificació
  • Activitats esportives: Competicions Estatals i Internacionals; Competicions rellevants celebrades a Espanya, Nombre de records d'Espanya batuts; Medallero de l'esport espanyol
  • Afiliació internacional: Estadística de l'Afiliació internacional de les Federacions Esportives Espanyoles; Personal directiu espanyol en Entitats Internacionals; Presidents/as espanyols d'Entitats Internacionals;
  • Dades econòmiques: Vies de finançament de les Federacions Esportives Espanyoles; Subvencions del C.S.D. a les Federacions Esportives Espanyoles i a altres entitats

 

ESTADÍSTIQUES:

 

 

  • 2018