Altres estadístiques

Datos estadístics de les Memòries anuals sobre diferents aspectes de l'Esport Federat i d'Alta Competició.

  • Cargos federatius: Miembros en els òrgans de govern de les Federacions Esportives Espanyoles; Personal Técnico de Alta Competición.
  • Deportistas: Esportistes amb beques ADO; Esportistes d'Alt Nivell (DONEN); Becados en Centres d'Alt Rendiment (CAR) i Tecnificación
  • Actividades esportives: Competiciones Estatales i Internacionals; Competicions rellevants celebrades a Espanya, Número de records d'Espanya batuts; Medallero de l'esport espanyol
  • Afiliació internacional: Estadística de l'Afiliació internacional de les Federacions Esportives Espanyoles; Personal directiu espanyol en Entitats Internacionals; Presidentes/as espanyols d'Entitats Internacionals;
  • Datos econòmics: Vies de finançament de les Federacions Esportives Espanyoles; Subvencions del C.S.D. a les Federacions Esportives Espanyoles i a altres entitats

 

ESTADÍSTIQUES:

  • 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2018