Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de mesa, San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Dirección
:
Avda. de Navarrondán s/n Complexo Deportivo Municipal “Dehesa Boyal” 28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Teléfono
:
91/659.29.23/916.54.70.53
Fax
:
91/659.29.23/91654.70.53
E-mail
:
tmesassr@tiscali.es
Páxina web
:
www.tmesassr.org

Información

Extensión total do Centro
:
780 m2
Titular
:
Concello de San Sebastián de los Reyes
Xestión
:
Club de Tenis de Mesa San Sebastián de los Reyes
Data de clasificación
:
10 de setembro de 2007
Servizos Xerais

 

Unidade

Capac./.

Titularidade

Período de uso

Distancia á instalac.

Centro-Médico Deportivo

 

Comunidade de Madrid

Todo o ano

14 Km

Aulas de estudo

45

Concello S.S. Reyes

Todo o ano

300 m

Biblioteca

25

Concello S.S. Reyes

Todo o ano

300 m

Centro de Saúde

 

Comunidade de Madrid

Todo o ano

1000 m

Restaurante

85

Concello S.S. Reyes

Todo o ano

300 m

3 Institutos Secundaria

 

Comunidade de Madrid

Curso escolar

1.200 m

 

Instalacións Deportivas

 

Unidades Deportivas (con características)

Dirección

Dimensións

Cuberta

Distancia á residencia

PAVILLÓN TENIN DE MESA, 14 mesas

Avda. de Navarrondán, s/n

765 m2

se

3.200 m

ÁREA DE PISCINAS CUBERTAS

Avda. de Navarrondán, s/n

1.386 m2

se

3.200 m

ESTADIO DE ATLETISMO

Avda. de Navarrondán, s/n

1.527 m2

non

3.200 m

CAMPO DE FUTBOL DE HERBA

Avda. de Navarrondán, s/n

1.550 m2

non

3.200 m

PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Avda. de Navarrondán, s/n

1.388 m2

se

3.200 m

ÁREA DE PISCINAS AIRE LIBRE

Avda. de Navarrondán, s/n

814 m2

non

3.200 m

SALGAS DE MUSCULACIÓN E XIMNASIO

Avda. de Navarrondán, s/n

214 m2

se

3.200 m

PISTAS POLIDEPORTIVAS

Avda. de Navarrondán, s/n

2.288 m2

non

3.200 m

 

Espazos Naturais de Uso Deportivo

Espazo natural

Características

Distancia ao Centro

Parque da Conca Alta do Manzanares

Conta con circuítos establecidos de adestramento natural e de competicións deportivas con gran significación na nosa Comunidade Autónoma

500 metros