SURT-Salts

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguin fossats per a la pràctica de salts que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.), en les seves modalitats de salts de trampolí i de plataforma. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de salts.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'ha tingut en compte el Reglament vigent (Llibre XII d'Instal·lacions) de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.) i el Reglament internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.).