P-REC Piscinas de Recreo

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan vasos dedicados ao recreo, esparexemento e baño de mozos e adultos, sobre todo non nadadores, que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica desta actividade.