Seguridade/Accesibilidade

Ten como obxectivo desenvolver ferramentas que permitan a mellora da seguridade e da accesibilidade en xeral das instalacións deportivas