Sistema de voto electrónico proporcionado polo CSD

 

Descrición do sistema de voto electrónico proporcionado polo CSD

Características

O sistema de voto electrónico, ten como obxectivo facilitar ao elector o exercicio do voto, eliminando as barreiras iniciais que poidan ter algúns votantes ante as novas tecnoloxías.

Trátase dunha urna electrónica dotada de pantalla táctil coa que o votante visualiza e elixe as súas opcións de voto. Os menús de selección que se presentan poden ser reproducións das papeletas electorais tradicionais.

Unha vez realizada e validada a selección de candidatos por parte do elector, a urna formaliza o voto electrónico en memoria para a súa totalización e transmisión ao peche do proceso electoral.

En resumo, as funcionalidades que ofrece a máquina de votación son:

 • Votación electrónica por pantalla táctil
 • Gravación, reconto e transmisión de resultados
 • Impresión de acta de escrutinio
 • Control de sesión de votación por elector mediante o uso de cartóns intelixentes

Ademais, o sistema garante un método simple de votación, eficiente, seguro e accesible a todos os electores.

 

Vantaxes

As principais vantaxes que ofrece un sistema destas características son:

 • Achega ao electorado aos avances tecnolóxicos presentes xa noutras actividades cotiás
 • Elimina o custo asociado á impresión das papeletas tradicionais
 • Simplifica a xestión do proceso respecto dos métodos tradicionais
 • Reduce a loxística de implementación presente nos procesos tradicionais
 • Mellora a fiabilidade dos resultados, minimizando os erros
 • Engade melloras en seguridade e auditabilidad, por medio da almacenaxe dos datos en varios soportes (memoria, disco duro e cartón externo) e a incorporación de ficheiros de auditoria.
 • Diminúe o tempo de reconto na mesa de voto, xa que realiza unha elaboración automática da acta de escrutinio
 • Minimiza o tempo de consolidación e difusión dos resultados, xa que cada máquina realiza unha transmisión inmediata de resultados
 • Mantén o segredo do voto ao non existir rexistro de traza voto-votante
 • Universaliza o voto e simplifica a votación para as persoas con minusvalía

 

Descrición Técnica do sistema

A solución técnica achegada cobre as seguintes fases do proxecto para cada unha das Federacións nas que se solicite este tipo de votación:

 • Tratamento de datos iniciais
 • Actuacións previas ao comezo da votación
 • Votación durante a Xornada Electoral
 • Emisión de acta de escrutinio de cada máquina
 • Totalización e difusión de resultados no local de celebración da Asemblea

 

Esquema de compoñentes

 

Durante a xornada electoral

Proceso de Votación

Durante a xornada electoral, o proceso de votación seguirá os seguintes pasos:

 • Cada un dos electores que participan na elección se personará na zona destinada para a realización das votacións situada no lugar de celebración da Asemblea federativa.
 • Tras a identificación e comprobación por parte das autoridades das mesas electorais de que o elector esta rexistrado no censo, ditas autoridades reterán o documento de identificación e faranlle entrega do cartón SmartCard que lle habilita para votar electronicamente.
 • Se o votante necesita axuda para emitir o seu voto electrónico, poderá solicitar asistencia aos operadores das maquinas.
 • Despois de executar o voto, o elector devolverá o cartón de votación, que xa quedou inutilizada para volver votar neste proceso e a mesa entregaralle o seu documento de identificación.

Este proceso resúmese gráficamente no seguinte esquema:

 

Emisión de Acta de Escrutinio

Acabada a xornada electoral o operador, por medio do seu cartón SmartCard e a través do PIN de administrador, realizará a seguinte operativa na maquina de votación:

 • Peche de votación
 • Impresión de Acta de Escrutinio da máquina

  

Ademais terminada a operativa sobre a maquina, o operador fará entrega de cartón Compact Flash ao presidente de mesa para introducila no servidor de consolidación de resultados.

 

Totalización e Difusión de resultados

No Centro de votación instalarase un servidor cuxa funcionalidade será a seguinte:

 • Ler os resultados dos cartóns de cada unha das máquinas de votación utilizadas no proceso
 • Acumular estes resultados
 • Fornecer consultas en liña dos datos recibidos e procesados.
 • Emitir informes dos resultados finais dos votos recibidos por cada un dos candidatos que se presentaron á votación
 • Visualizar os resultados nunha pantalla de consulta