Centro Superior de Ensinos Deportivos (CSED)

O Centro Superior de Ensinos Deportivos (CSED) é un centro docente público, adscrito ao CSD, cuxo obxectivo fundamental é a formación de técnicos deportivos que asuman o liderado, a responsabilidade, a autoexigencia profesional e o respecto dos valores de xogo limpo como acenos de identidade do seu exercicio profesional.

CSED

Ofrece unha formación a distancia, flexible e de calidade, promovendo unha cultura corporativa que sitúa ao alumno como protagonista do proceso de aprendizaxe.  O modelo pedagóxico baséase nunha estrutura de contidos secuenciados, uns materiais innovadores e unha acción tutorial permanente e personalizada.

Accede ao CSED