FOCO

Programa de Formación Continua do Deporte (FOCO)

Serán participantes no Programa FOCO 2018-2020 as Federacións Deportivas Españolas con títulos de ensinos deportivos de réxime especial, ou con plans formativos publicados de acordo con a  Orde ECD/158/2014, de 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real Decreto 1363/2007, de 24 de outubro.

As actividades de formación serán solicitadas e organizadas directamente polas FF. DD. EE.  Ademais, poderán solicitar e organizar as actividades de formación, as Asociacións de Federacións recoñecidas polo Consello Superior de Deportes, así como a Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte (AEPSAD). O CSD , directamente ou a través do Centro Superior de Ensinos Deportivos (CESED), poderá organizar actividades de formación que teñan relación cos obxectivos do Programa FOCO.

Ante a proximidade da finalización do Programa, e tendo en conta o volume, complexidade e variedade das actividades realizadas, obsérvase a necesidade de ampliar a duración do actual Programa FOCO ata o 31 de xaneiro de 2022, co fin de dotarlle de continuidade ata a aprobación dun novo período de programación

  • Normativa

Programa FOCO período 2018-2020 e ampliación ata 31 de xaneiro de 2022

Solicitudes de incorporación ao Programa FOCO 2018-2020.

As solicitudes de incorporación ao Programa FOCO 2018-2020 e toda a información referente á convocatoria atópanse dispoñibles en Catálogo de Trámites da Sede Electrónica do CSD, no trámite nº 201511.

 

 

Prazos para a presentación de solicitudes

1

 Un mes a partir do día seguinte á publicación desta Resolución no BOE

2

 Desde o 7 de maio de 2018 ata o 30 de maio de 2018

3

 Desde o 14 de xaneiro de 2019 ata o 31 de xaneiro de 2019

4

 Desde o 13 de xaneiro de 2020 ata o 30 de xaneiro de 2020