P-POL Piscinas Polivalentes

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan vasos para a práctica e o adestramento da natación que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e onde se vaian a celebrar competicións de natación en niveis básicos.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) e o Regulamento Internacional vixente.