P-ENS Piscinas Ensino

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan vasos dedicados á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos de idade e que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica das este actividades.