Real Orde do Mérito Deportivo

Reconoce a quen se distinguiron na práctica do deporte, no fomento e ensino da educación física ou na investigación, difusión, organización e desenvolvemento da cultura física.