PDL Padel

A presente norma regulamentaria é de aplicación en todas aquelas pistas que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do pádel e onde se vaian a celebrar competicións da Federación Española de Pádel. É competencia da este Federación deportiva a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de pádel. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tivo en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Federación Española de Pádel.