ATLo Carreras de Obstáculos

A presente norma regulamentaria é de aplicación ás instalacións de atletismo que conteñan pistas de carreiras de obstáculos, que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Atletismo (R.F.E.A.). É competencia da este Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de carreiras de obstáculos. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica da especialidade atlética de carreiras de obstáculos, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente da Real Federación Española de Atletismo e o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Real Federación Española de Atletismo (R.F.E.A.